Przeciwdziałanie mowie nienawiści i antydyskryminacji w lubelskich szkołach

Clipboard01

Projekt „Przeciwdziałanie mowie nienawiści i dyskryminacji w lubelskich szkołach” to pilotażowe działanie adresowane do lubelskich szkół ponadgminazjalnych. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę przeciwdziałania mowie nienawiści w środowisku szkolnym i przestrzeni online oraz dyskryminacji. Z uwagi na to, że przeciwdziałanie tym zjawiskom jest zadaniem szkoły, naszym celem nie jest przejęcie tych zadań, ale wsparcie środowiska pedagogicznego w przygotowaniu programu zajęć, jego przeprowadzeniu i ewaluacji. Wbrew zapewnieniom niektórych środowisk, prowadzenie zajęć z przeciwdziałania mowie nienawiści i dyskryminacji nie wpisuje się w dodatkowe zajęcia szkolne, ale jest wpisane w podstawę programową oraz program wychowawczo-profilaktyczny. Szkoła to miejsce, w którym młodzi ludzie spędzają dużą część swojego życia, powinna przekazywać nie tylko wiedzę, ale przygotować młodzież do krytycznego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym.

Rezultatami działań projektowych będą:

  1. zrekrutowanie i przeszkolenie 7 osób, które wspólnie wypracują program zajęć poświęconych przeciwdziałaniu mowie nienawiści i dyskryminacji wraz z formularzem jego ewaluacji,
  2. stworzenie strony internetowej (podstrona strony Stowarzyszenia Dla Ziemi), na której zostaną zamieszczone wypracowane materiały oraz inne publikacje i scenariusze zajęć pomocne w prowadzeniu zajęć w szkołach z tej tematyki,
  3. przeprowadzenie 70 godzin zajęć z problematyki przeciwdziałania mowie nienawiści, po zakończeniu zajęć odbędzie się ich pisemna ewaluacja,
  4. opracowanie wyników ewaluacji zajęć oraz wypracowanie rekomendacji do dalszych działań z obszaru przeciwdziałania mowie nienawiści i dyskryminacji w szkole – udostępnienie opracowania (ewaluacja wraz z rekomendacjami)w formie online.
Skip to content