Przeciwdziałanie mowie nienawiści i dyskryminacji w lubelskich szkołach

Projekt „Przeciwdziałanie mowie nienawiści i dyskryminacji w lubelskich szkołach” to pilotażowe działanie adresowane do lubelskich szkół ponadgminazjalnych. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę przeciwdziałania mowie nienawiści w środowisku szkolnym i przestrzeni online oraz dyskryminacji. Z uwagi na to, że przeciwdziałanie tym zjawiskom jest zadaniem szkoły, naszym celem nie jest przejęcie tych zadań, ale wsparcie środowiska pedagogicznego w przygotowaniu programu zajęć, jego przeprowadzeniu i ewaluacji. Wbrew zapewnieniom niektórych środowisk, prowadzenie zajęć z przeciwdziałania mowie nienawiści i dyskryminacji nie wpisuje się w dodatkowe zajęcia szkolne, ale jest wpisane w podstawę programową oraz program wychowawczo-profilaktyczny. Szkoła to miejsce, w którym młodzi ludzie spędzają dużą część swojego życia, powinna przekazywać nie tylko wiedzę, ale przygotować młodzież do krytycznego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym.

Rezultatami działań projektowych będą:

  1. Zrekrutowanie i przeszkolenie 7 osób, które wspólnie wypracują program zajęć poświęconych przeciwdziałaniu mowie nienawiści i dyskryminacji wraz z formularzem jego ewaluacji;
  2. Stworzenie strony internetowej (podstrona strony Stowarzyszenia Dla Ziemi), na której zostaną zamieszczone wypracowane materiały oraz inne publikacje i scenariusze zajęć pomocne w prowadzeniu zajęć w szkołach z tej tematyki;
  3. Przeprowadzenie 70 godzin zajęć z problematyki przeciwdziałania mowie nienawiści, po zakończeniu zajęć odbędzie się ich pisemna ewaluacja;
  4. Opracowanie wyników ewaluacji zajęć oraz wypracowanie rekomendacji do dalszych działań z obszaru przeciwdziałania mowie nienawiści i dyskryminacji w szkole – udostępnienie opracowania (ewaluacja wraz z rekomendacjami)w formie online

Aktualności:

Konferencja podsumowująca projekt​

Za nami prezentacja raportu z realizacji projektu “Przeciwdziałanie mowie nienawiści i dyskryminacji w lubelskich szkołach” finansowanego ze środków Miasta Lublin. Dziękujemy za przybycie i ciekawą rozmowę. Mamy nadzieję, że podobne działania będą mogły być kontynuowane we współpracy z Biurem Partycypacji Społecznej UM Lublin. Ogromne brawa należą się nauczycielkom, które przystąpiły do projektu i pracowały z młodzieżą. Mamy nadzieję spotkać się jeszcze z Wami przy okazji innych inicjatyw. Raport dostępny jest na naszej stronie internetowej.

Raport z realizacji projektu już dostępny

Zapraszamy do lektury raportu z realizacji projektu “Przeciwdziałanie mowie nienawiści i dyskryminacji w lubelskich szkołach”.

Raport dostępny do pobrania tutaj

Projekt realizowany ze środków Urzędu Miasta Lublin.