Obcy? Zbliżenia

Projekt „Obcy? Zbliżenia” był skierowany do mieszkańców i mieszkanek dwóch ośrodków dla uchodźców: w Niemcach- Leonowie i w Łukowie, a w pierwszej edycji (EFU 2009 i 2010) prowadziliśmy go w partnerstwie z Urzędem do Spraw Cudzoziemców i ze Stowarzyszeniem Homo Faber.

Podczas realizacji projektu obejmującego: naukę języka angielskiego dla dzieci i dorosłych, warsztaty artystyczne, warsztaty muzyczne i teatralne, warsztaty etnograficzne udało nam się nawiązać pozytywne kontakty z mieszkańcami i mieszkankami ośrodków, a ich zdania i opinie posłużyły jako podstawa do kontynuacji projektu.

Zrealizowaliśmy 120 godzin warsztatów praw człowieka i wielokulturowości dla uczniów i uchodźczyń szkół, do których chodzą dzieci uchodźcze, 36 godzin warsztatów dla nauczycieli i nauczycielek, poświęconych temu jak radzić sobie z uchodźcami i uchodźczyniami w klasie mieszanej kulturowo. Wydaliśmy komiks „O królu Brudasie i o Błyskmenie” narysowany przez dzieci z ośrodków (jego autorami i autorkami jest 56 dzieci), przygotowaliśmy dwa spektakle teatralne z muzyką graną „na żywo” przez czeczeńskich chłopców, zorganizowaliśmy kilka wyjazdów z pokazami teatralnymi, wycieczkę do Warszawy, min. do Muzeum Etnograficznego, wycieczkę do prasłowiańskiego Grodu w Wólce Bieleckiej. Konsultantem w naszym projekcie był Daniel Brzeziński ze Stowarzyszenia Praktyków Kultury.

Nasze zajęcia cieszyły się ogromnym powodzeniem, a na szczególna prośbę chłopców czeczeńskich wsparliśmy ich piłkarską drużynę (opłata za treningi, zakup butów i ubrań sportowych). W ramach projektu nawiązaliśmy współpracę ze szkołami znajdującymi się w pobliżu ośrodków w Łukowie i w Niemcach-Leonowie, do których uczęszczały dzieci uchodźcze, ze społecznym gimnazjum przy ulicy Raszyńskiej w Warszawie, które systematycznie zapraszało nas na swoje imprezy, a także z klubem sportowym Orlęta Łuków, który wspierał nasze działania swoimi trenerami i udostępnia nam sale na treningi.

Na terenie ośrodka, zarówno w Leonowie jak i w Łukowie byliśmy przez ten czas jedyną organizacją prowadzącą tam zajęcia z dziećmi. Dzięki rocznej pracy udało nam się zaangażować dzieci w różnorodne działania, ukazać polskiej społeczności lokalnej zamieszkującej okolice ośrodków ich talenty i umiejętności, a także co najważniejsze – pozwolić poczuć się docenianymi w Polsce.

W ramach kolejnych edycji projektu (EFU 2011 i 2012) przeprowadziliśmy następujące aktywności:
  • zorganizowanie konferencji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie poświęconej roli asystentów/ek kulturowych w szkołach, do których uczęszczała duża liczba dzieci uchodźczych;
  • zatrudnialiśmy dwie asystentki kulturowe w szkołach w Łukowie i Lublinie;
  • zorganizowaliśmy kursy zawodowe dla kobiet i mężczyzn, zarówno z ośrodków, jak i mieszkających w mieszkaniach prywatnych na terenie województwa lubelskiego, poprzedzone intensywną nauką języka polskiego, ze słownictwem zawodowym (w kursach wzięło udział 108 osób);
  • warsztaty edukacyjno-artystyczne, w wyniku których powstała książeczka i film instruktażowy o zabawach i grach, w które bawią się dzieci w Polsce, jak i w państwach, z których przybywają dzieci uchodźcze. Książka została wydana drukiem z rysunkami dzieci i napisami w języku polskim i czeczeńskim.
  • warsztaty muzyczne, w wyniku których powstała muzyka na żywo do spektakli oraz nagrania (w studiu nagrań) pieśni i utworów nagranych przez młodzież, tym razem nie tylko z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych, ale także przy użyciu gitar i techniki rapowania;
  • warsztaty teatralno-integracyjne dla dzieci polskich i uchodźczych, przygotowanie dwóch przedstawień, prezentowanych w szkołach, zarówno na Lubelszczyźnie jak i w innych miejscach w kraju;
  • integracyjna nauka języka angielskiego adresowana do dzieci polskich i uchodźczych, zajęcia odbywały się w szkole i były odpowiedzią na potrzebę szkoły
  • warsztaty taneczne, które miały na celu pielęgnację i kontynuację kultury uchodźczej. Zajęcia prowadziła osoba pochodzenia czeczeńskiego. Przygotowana aranżacja taneczna była niezwykle widowiskowa i często prezentowana w trakcie różnorodnych pokazów i przedstawień;
  • integracyjne zajęcia sportowe (piłka nożna);
  • 10 wycieczek (6 z Programu EFI 2011 i 4 z EFI 2012), których celem była integracja, dające możliwość występów artystycznych dzieciom uchodźczym oraz poznania kultury i historii Polski.