Między nami – pokoleniami, czyli między Ziemią a Gwiazdami

Projekt “Między nami – pokoleniami, czyli między Ziemią a Gwiazdami” finansowany był przez Fundację PZU oraz Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Termin realizacji: listopad 2006 – wrzesień 2007 rok. Koordynacja – Ewa Kozdraj.

Celem projektu “Między nami – pokoleniami, czyli między Ziemią a Gwiazdami” i marzeniem koordynatorki jest nawiązanie autentycznej więzi międzypokoleniowej. Projekt miał bieg dwutorowy. Pierwszą grupą docelową stanowiły dzieci i młodzież z Domu Dziecka nr 3 w Lublinie. Współpracę z nimi nawiązali wolontariusze z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wspólnie z dziećmi brali udział w kilkumiesięcznych warsztatach artystycznych (plastycznych, filmowych i fotograficznych). W Lublinie ta współpraca była mocno podparta warsztatami, w trakcie których był czas na nawiązanie kontaktu, rozmowy, wspólne układanie scenariuszy filmowych, ale też na chwile refleksji i zadumy. Pierwsze dwa miesiące służyły wzajemnemu poznaniu się, wytworzeniu relacji, które pozwoliły w następnych miesiącach na wyłonienie grupy, która autentycznie chciała ze sobą działać.

Drugi tor przebiegał przez wiejską gminę Kamionka. Powstała Międzypokoleniowa Grupa Filmowa, łącząca młodzież i starszych. Grupa nakręciła trzy odcinki Gminnej Kroniki Filmowej. W niej utrwaliliśmy najważniejsze wydarzenia, przeprowadziliśmy wywiady z najciekawszymi ludźmi.
Młodsi byli operatorami kamer, starsi pomagali w ułożeniu scenariusza kroniki, dotarciu do najciekawszych mieszkańców gminy. Przy tym przedsięwzięciu współpracowała szkoła i gmina. Oprócz tego przy pomocy Gminnego Ośrodka Kultury i działającego tam zespołu “TO I OWO”, zorganizowaliśmy cykl spotkań integracyjnych “Spotkań z GWIAZDAMI”. Zajęcia prowadzone podczas spotkań – to czas integracji od Ziemi do Gwiazd. Ziemia – to glina – wspólne zajęcia przy kole garncarskim, gwiazdy – to obserwacje nieba dostępne dla każdego mieszkańca. Oprócz tego zabawa – taniec prowadzony przez instruktora i śpiew – karaoke, opowieści babci i dziadka – to przekaz i historia.

Podsumowaniem projektu był wyjazd uczestników do Prasłowiańskiego Grodu w Białce. Chcieliśmy uczestników wprowadzić w zaczarowany świat rycerzy, walk na miecze o wybrankę, strzelania z łuków, jazdy konnej i wspólnego “pieczystego” przy ognisku. Mamy nadzieję, że następnym razem będą chcieli wspólnie z nami przeprowadzić projekt rycerski, przenieść się do świata gdzie królowały honor i praworządność.