GREAT – Global Rights: Europeans Acting Together

Stowarzyszenie Ekologiczne “Dla Ziemi” wzięło udział w międzynarodowym projekcie “Great – Global Rights: Europeans Acting Together”. Celem projektu było kształtowanie spojrzenia na problemy rozwojowe w perspektywie praw człowieka. Projekt w Polsce koordynowały: Polska Akcja Humanitarna i Fundacja Edukacja dla Demokracji, które zaprosiły min. nasze stowarzyszenie do współpracy. Wszystkie biorące udział w projekcie organizacje zorganizowały wspólną kampanię społeczną związaną z prawami człowieka.
W dniach 17-19 czerwca 2010 roku w Kazimierzu Dolnym odbyło się szkolenie dla przedstawicieli organizacji partnerskich, będące pierwszym etapem wspólnego działania. W szkoleniu wzięły udział także 3 osoby z naszego stowarzyszenia: Ela, Ewa i Kacper.
Każda organizacja biorąca udział w projekcie GREATw 2010 roku przeprowadzi działania, na temat praw człowieka. W ramach projektu zaplanowaliśmy min. pokazy spektakli zrealizowanych przez dzieci czeczeńskie, w ramach projektu “OBCY? Zbliżenia”.

W ramach Kampanii Great nasza grupa teatralna z ośrodka dla Cudzoziemców w Łukowie została zaproszona przez Fundację Kreadukacja do Szkoły Podstawowej nr 5 w ŒŚwidniku na prezentację przedstawienia.

Działania

1. Spotkanie z Katarzyną Jagiełło

W dniu 25 maja 2010 gościliśmy w Lublinie,  na Wydziale Humanistycznym UMCS, w ramach kampanii GREAT- Katarzynę Jagiełło z Krakowa, która wygłosiła wykład na temat systemów pozwalających uniezależnić się gospodarczo państwom Globalnego Południa.

Oprócz fascynującej historii niewielkiego państwa, Timoru Wschodniego, który niedawno odzyskał niepodległość, poznaliśmy jego znaczenie strategiczne i walkę o wpływ na jego losy dwóch gigantów: Indonezji i Australii. Poznaliśmy też sposób funkcjonowania na tych terenach Banku Światowego i ONZ . No i co najciekawsze – system LET’s, o którym rozmawiamy już od dawna, w Timorze działa! Ratuje Timorczyków przed wyzyskiem i utratą samodzielności gospodarczej.

2. Pokaz filmów

Pokaz filmów z cyklu “Prawa dziecka, angażujemy się. Togo i Haiti”. Projekcie odbyły się 9 czerwca 2010 roku w Cafe Lulu w Lublinie.

3. Lubelski Dzień Uchodźcy

Zorganizowany przez Stowarzyszenie Dla Ziemi, Stowarzyszenie Homo Faber oraz Kancelarię Adwokacką Emigrant. Wydarzenie odbyło się 24 lipca 2010 roku na Placu po Farze w Lublinie.

Lubelszczyzna leży przy wschodniej granicy Unii Europejskiej i często jako pierwsza “wita” uchodźców przybywających z różnych regionów świata. Ważne byśmy poznali się nawzajem – my, mieszkańcy krainy między Wisłą a Bugiem, i oni – którzy przywożą ze sobą swoją kulturę, tradycję, język. Chociaż Międzynarodowy Dzień Uchodźcy przypada 20 czerwca, to podróży w głąb innych kultur nigdy za wiele – zaproponowaliśmy więc Lublinianom kolejne wydarzenie, dzięki któremu poznali kilka elementów kultur kaukaskich. Podczas Lubelskiego Dnia Uchodźcy widzowie mogli zobaczyć występ polsko-czeczeńskiego zespołu tańczącego tradycyjną kaukaską lezginkę i posłuchać zespołu młodych bębniarzy z ośrodka dla cudzoziemców w Łukowie.

Zaprosiliśmy także pracodawców zatrudniających lub chcących zatrudnić cudzoziemców – w trakcie imprezy można było skorzystać z bezpłatnej konsultacji w zakresie prawa pracy, a także porozmawiać z praktykami w tym zakresie.

Spotkanie organizowane było w ramach projektu “Illi, czyli pieśń”, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w ramach kampanii GREAT Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Fundacji Edukacja dla Demokracji.

Informacje medialne

https://kurierlubelski.pl/lubelski-dzien-uchodzcy-polskoczeczenski-taniec-zdjecia/ar/286116#material_1 

https://kurierlubelski.pl/lubelski-dzien-uchodzcy-polskoczeczenski-taniec-zdjecia/ar/286116

https://kurierlubelski.pl/lublin-w-sobote-obchody-dnia-uchodzcy/ar/285977

4. Spotkanie rzecznicze

W dniu 13 października 2010 roku w siedzibie Stowarzyszenia Homo Faber w Lublinie, odbyło się spotkanie rzecznicze, na które zaprosiliśmy przedstawicieli posłów i europosłów z naszego regionu. Organizatorami byli:

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ARTOS
Fundacja Działań Edukacyjnych KreAdukacja
Stowarzyszenie Dla Ziemi
Stowarzyszenie Homo Faber

Podczas spotkania zapoznaliśmy się z Milenijnymi Celami Rozwoju, czyli celami obranymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, które muszą zostać zrealizowane by zapewnić godne warunki życia ludziom na całej Ziemi. Są to:

 1. Wyeliminować skrajne ubóstwo i głód.
 2. Zapewnić powszechne nauczanie na poziomie podstawowym.
 3. Promować równość płci i awans społeczny kobiet.
 4. Ograniczyć umieralność dzieci.
 5. Poprawić opiekę zdrowotną nad matkami.
 6. Ograniczyć rozprzestrzenianie się HIV/AIDS, malarii i innych chorób zakaźnych.
 7. Zapewnić ochronę środowiska naturalnego.
 8. Stworzyć globalne partnerskie porozumienie na rzecz rozwoju.

W dalszej części pani Izabela Wilczyńska z Polskiej Akcji Humanitarnej przedstawiła stan prac nad USTAWĄ O POLSKIEJ POMOCY ZAGRANICZNEJ.

Prace nad projektem ustawy rozpoczęły się już 10 lat temu, zaangażowane jest w nie Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Projekt był dyskutowany przez Radę Ministrów jednak Ministerstwo Finansów zgłaszało do niego swoje wątpliwości. Dotyczyły one głównie powołania specjalnej agencji zajmującej się pomocą rozwojową. Obecnie projekt jest dopracowywany przez MSZ. Mamy nadzieję (mam tu na myśli zarówno organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą rozwojową jak i MZS), że projekt jeszcze w tym roku trafi do Sejmu.

Kluczowe zagadnienia zawarte w projekcie ustawy to:

 1. Wieloletnie finansowanie projektów rozwojowych – dotychczas są one finansowane z rezerwy budżetowej państwa co wiąże się z koniecznością realizacji projektu w ciągu jednego roku (de facto, z przyczyn proceduralnych, w ciągu kilku miesięcy).
 2. Określenie budżetu polskiej pomocy rozwojowej.
 3. Ułatwienie realizacji projektów wielostronnych z udziałem Polski.
 4. Zapewnienie odpowiedniej koordynacji działań w ramach pomocy zagranicznej poprzez powołanie Centrum Obsługi Polskiej Pomocy Zagranicznej.

Starania organizacji pozarządowych zmierzają także do utworzenia podkomisji lub grupy parlamentarnej w skład której wchodziliby członkowie różnych komisji gdyż zakres jej działań wykracza poza politykę zagraniczną państwa. Część posłów i posłanek coraz aktywniej angażuje się w prace nad uchwaleniem ustawy i powstanie podkomisji sejmowej. Co istotne, widoczne jest tu porozumienie ponad podziałami partyjnymi czy światopoglądowymi. UCHWALENIE USTAWY O POLSKIEJ POMOCY ZAGRANICZNEJ JEST NIEZWYKLE WAŻNE W KONTEKŚCIE ZBLIŻAJĄCEJ SIĘ POLSKIEJ PREZYDENCJI W UNII EUROPEJSKIEJ. Jako sygnatariusze wielu porozumień międzynarodowych zobowiązujących nasz kraj do udzielania pomocy krajom rozwijającym się, powinniśmy pokazać, że nasze ustawodawstwo dostosowane jest do udzielania tej pomocy efektywnie, długofalowo i w wymiarze adekwatnym do naszych zobowiązań.

Powstanie ustawy o polskiej pomocy zagranicznej jest istotnym zagadnieniem nie tylko dla państwa polskiego lecz także dla jego obywateli. Pamiętajmy, że jeszcze nie tak dawno Polska była biorcą pomocy międzynarodowej co pozwoliło nam przyspieszyć rozwój ekonomiczny i społeczny kraju. Dzięki temu Polska jest w pierwszej pięćdziesiątce państw najlepiej rozwiniętych (wg. rankingu HDI Organizacji Narodów Zjednoczonych). Dlatego, na mocy traktatów i porozumień międzynarodowych, Polska nie tylko powinna ale musi udzielać pomocy krajom rozwijającym się. Poparcie dla udzielania przez Polskę pomocy krajom rozwijającym się deklaruje ok. 84 % Polek i Polaków. Jest to wyrazem dojrzałości społeczeństwa obywatelskiego – przynależności społeczeństwa polskiego do wspólnoty międzynarodowej. Chcemy podkreślić, że ubóstwo, brak dostępu do wody pitnej, do edukacji, bezpośrednio uderza w prawa człowieka.