Akcja – integracja

Projekt „Akcja-Integracja” był serią działań na rzecz przygotowania polskiego społeczeństwa do przyjęcia nowej grupy uchodźców. W projekcie skupialiśmy się na edukacji – niezbędnej w procesie integracji. W oparciu o zdobyte doświadczenie i wiedzę ekspercką, staraliśmy się przygotować szkoły na Lubelszczyźnie, do przyjęcia uchodźców, poprzez zorganizowanie konferencji, szkolenia dla nauczycieli oraz wydanie publikacji; a także społeczeństwo przyjmujące, poprzez organizację spotkań w Klubach Kobiet i w szkołach.

 

Kryzys migracyjny to ogromne wyzwanie dla polskich instytucji i społeczeństwa. Staliśmy na stanowisku, że musimy je podjąć i jak najlepiej przygotować się do przyjęcia uchodźców, w szczególności dzieci, które nie będą miały możliwości przygotowania się do pójścia do polskich szkół (brak elastycznych form wprowadzania dzieci cudzoziemskich do systemu oświaty). Dla dzieci uchodźczych została wydana publikacja- „Powitalnik”, dzięki któremu łatwiej będą mogły odnaleźć się w nowym miejscu.

 

Partnerzy projektu: Fundacja Instytut Kultury Cyfrowej, Fundacja Sam Dżub Ling oraz Stowarzyszenie Kobiet Łaziszczanki. Projekt był realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Działania 

Warsztaty w szkołach 

W ramach projektu prowadziliśmy warsztaty w szkołach ponadgimnazjalnych. W trakcie zajęć przybliżaliśmy sytuację w Syrii oraz Erytrei, a także tłumaczyliśmy jak wygląda polski system przyjmowania osób starających się o nadanie statusu uchodźcy. Udało nam się dotrzeć do dziesięciu klas.

 

Spotkania w Klubach Kobiet Aktywnych 

W ramach projektu odbyło się sześć spotkań w KKA działających na Lubelszczyźnie. Ich gościnią była Hamida Alsayed, która razem z mężem i synem wyjechała z Syrii z powodu toczącej się tam wojny. W trakcie spotkań mogliśmy się dowiedzieć o sytuacji w Syrii, ale także poznać jej kulturę i tradycję.

Spotkania odbyły się w Łaziskach, Bychawie, Cycowie, Drzewcach, Radecznicy i Niedźwiadzie.

 

Wydarzenie kulturalno-informacyjne w Warszawie – Pospaceruj chwilę moimi drogami

Spotkanie odbyło się 9 kwietnia 2016 roku w Warszawskim Centrum Wielokulturowym.  W programie znalazły się:

– debata na temat sytuacji w Syrii i tego w jaki sposób możemy włączyć się w pomoc Syryjczykom. Udział w niej wzięli: dr Bassam Aouil, psycholog, prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Lotfi Kordi – przedstawiciel Domu Syryjskiego w Warszawie, Marcin Podleśny z Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Olga Ślepowrońska z kolektywu CzujCzuj. Moderatorką debaty była dr Magdalena Kawa.

– “Od Bacha do muzyki świata” – występ uczniów i uczennic cudzoziemskich ze Społecznego Gimnazjum nr 20 w Warszawie pod kierownictwem Agi Viburno.

– “Zmartwychwstanie” – przedstawienie teatralno-muzyczne w wykonaniu Emar Abou Latif i Nour Abou Latif.

– “Muzyka orientalna i tradycyjna” – koncert w wykonaniu Assefa Salloma na lutni arabskiej.

 

“Nieoczywiste koalicje” czyli jak rozmawiać o uchodźcach i cudzoziemcach

11 kwietnia 2016 roku, w trakcie Forum „Uchodźcy i Migranci” organizowanego przez Fundację im. Stefana Batorego, dzieliłyśmy się naszymi doświadczeniami wyniesionymi ze spotkań w Klubach Kobiet Aktywnych, organizowanych m.in. w ramach projektu „Akcja-Integracja”.

W rozmowie udział wzięły: Hamida Alsayed – bohaterka spotkań w KKA, Karolina Suska – liderka Klubu w Łaziskach oraz Dyrektorka Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach, Ewa Kozdraj – prezeska Stowarzyszenia Dla Ziemi oraz koordynatorka projektu „Akcja-Integracja”, a także Anna Szadkowska-Ciężka z Urzędu Miasta Lublin, inicjatorka Cafe Dialog – spotkań z cudzoziemcami i cudzoziemkami. Spotkanie prowadziła Magdalena Kawa – współpracowniczka Stowarzyszenia Dla Ziemi.

 

Spotkanie podsumowujące projekt 

Spotkanie podsumowujące projekt „Akcja-Integracja” połączone było z prezentacją działań na rzecz uchodźców i uchodźczyń prowadzonych przez pastora Bernharda Fricke.

Bernhard Fricke urodził się w 1957 roku. W latach 1984-86 był wolontariuszem w Państwowym Muzeum na Majdanku. Studiował teologię protestancką, pastorem został w 1991 roku. Od tego czasu prowadzi także działania z zakresu przeciwdziałania rasizmowi. W latach 2005-2015 był pastorem w ośrodkach dla osób starających się o nadanie statusu uchodźcy m.in w Berlinie. Od maja 2015 roku jest pastorem uchodźców w Poczdamie. Od 2008 roku działa jako wolontariusz w organizacji „Asyl in der Kirche” („Azyl w Kościele”). W trakcie spotkania odbyła się także promocja dwóch wydawnictw, które powstały w ramach projektu “Akcja-Integracja”. 

Spotkanie odbyło się 22 kwietnia 2016 roku.

 

Konferencja “Szanse i wyzwania szkół międzykulturowych”

Konferencja, która odbyła się 27 kwietnia 2016 roku, adresowana była do kadry pedagogicznej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zaproszenie zostało wystosowane także do osób pracujących w instytucjach współpracujących ze szkołami oraz odpowiedzialnych za kształcenie dzieci, a także organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji i integracji międzykulturowej.

Wśród zaproszonych gości znalazły się takie osoby jak: prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, mgr Urszula Jędrzejczyk dyplomowana nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie, dr Ewa Pogorzała z Fundacji na Rzecz Różnorodności Społecznej, Zarina Titaeva zatrudniona na stanowisku pomocy nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 5 w Łukowie oraz Ewa Kozdraj, prezeska Stowarzyszenia Dla Ziemi.

Program

9.00-9.30 – Rejestracja

9.30-9.45 – Oficjalne rozpoczęcie konferencji

9.45-11.15 – Dostosowanie procesu edukacji
do potrzeb uczniów cudzoziemskich – prof. dr hab. Halina Grzymały Moszczyńskiej, Uniwersytet Jagielloński

11.15-11.30 – Przerwa kawowa

11.30-13.00 – Praktyczne rozwiązania, stosowane w edukacji międzykulturowej kierowane
do uczniów, rodziców, nauczycieli – mgr Urszula Jędrzejczyk, SP nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

13.00-13.45 – Obiad

13.45-15.45 – Zasady zatrudniania asystentów(ek) kulturowych/pomocy nauczyciela dziecka cudoziemskiego i ich rola w funkcjonowaniu szkoły – dr Ewa Pogorzała, Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej

15.45-16.00 – Przerwa kawowa

16.00-17.30 – Dzieci cudzoziemske w polskiej szkole – wyzwania dla szkół miedzykulturowych – panel dyskusyjny z udziałem prof. Haliny Grzymały-Moszczyńskiej, Urszuli Jędrzejczyk, Zariny Titaevy oraz Ewy Kozdraj. Moderacja: Magdalena Kawa.

17.30 – 17.45 Zakończenie konferencji

 

Szkolenie dla kadry pedagogicznej

Szkolenie dla kadry pedagogicznej pracującej w szkołach międzykulturowych było ostatnim wydarzeniem zorganizowane w ramach projektu „Akcja-Integracja”. Szkolenie, prowadzone przez prof. dr hab. Halinę Grzymałę-Moszczyńską z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz mgr Urszulę Jędrzejczyk ze Szkoły Podstawowej nr 31 w Lublinie, odbyło się 28 kwietnia 2016 roku.

W szkoleniu wzięły udział nauczycielki pracujące z dziećmi cudzoziemskimi oraz przedstawicielki uczelni wyższych (także z zagranicy) pracujących ze studentami/kami zagranicznymi i prowadzącymi zajęcia przygotowujące do pracy w szkołach międzykulturowych.

Spotkanie było okazją nie tylko do zdobycia nowej wiedzy i umiejętności potrzebnych w codziennej pracy, ale także do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów.

 

Wydawnictwa 

“Powitalnik” to publikacja przeznaczona dla dzieci uchodźczych w wieku 5-10 lat, które przybędą wraz z rodzinami do Polski (z Syrii i Erytrei), w ramach umów międzynarodowych. Tekst został napisany przez Elżbietę Rojek i Katarzynę Winiarską.

Pomysł na publikację wziął się z przemyśleń, że o ile osoby dorosłe zostaną „zaopiekowane”, trafią do nich informacje i wydawnictwa – to dzieci w sytuacji drogi, stresu, traumy, być może braku cierpliwości i czasu dorosłych, spotkają się z nową kulturą, nowym krajem, bez wcześniejszego przygotowania.

Traktując dzieci jak osoby, którym należą się wyjaśnienia, respektując ich prawo do wiedzy i do poczucia bezpieczeństwa autorki zdecydowały, że napiszą książeczkę tylko im poświęconą.

Bohaterką uczyniły dziewczynkę o imieniu Hania, która wprowadza dzieci w swój świat, opowiada o Polsce, o szkole, o rodzinie, o świętach, wakacjach, o tym jak być bezpiecznym. Zdradza najważniejsze słowa i uczy zabaw i wyliczanek, które pojawiają się po polsku, w transkrypcji fonetycznej oraz są przetłumaczone na język arabski (tłumacz miał z tym wiele zabawy).

„Powitalnik” zawiera miejsca na działania interaktywne – wpisanie informacji o swoim kraju (np. dorysowanie flagi), wykonanie rysunku czy odpowiedź na pytanie Hani.

Publikacja jest dostępna pod adresem:

www.demarca.pl/pow/powitalnik_exe.zip

“Akcja-Integracja. Fakty i inspiracje” – w książce znajdują się teksty na temat aktualnej sytuacji w Syrii i Erytrei, przybliżono także sytuację uchodźców i uchodźczyń w świetle badań Amnesty International. W publikacji przeczytać można również tekst o islamie oraz wywiad z prof. Haliną Grzymałą-Moszczyńską o tym jak się przygotować na przyjęcie uchodźców i uchodźczyń.

W ostatniej części książki przedstawiamy przykłady dobrych rozwiązań i rekomendacje, które mogą być wzięte pod uwagę w procesie integracji. Do ich opisania zaprosiliśmy ekspertów i ekspertki z obszaru edukacji i integracji uchodźców.

Redaktorką książki jest dr Magdalena Kawa – wieloletnia współpracowniczka Stowarzyszenia Dla Ziemi oraz współzałożycielka i członkini zarządu Fundacji Instytut Kultury Cyfrowej.

Publikacja dostępna jest bezpłatnie w wersji papierowej i elektronicznej (format www i pdf).

 

 

Skip to content