Wciąż wspieramy ukraińską młodzież w OHP

W Ochotniczym Hufcu Pracy w Radzyniu Podlaskim przebywa obecnie ponad 40 osób z Ukrainy. Uczą się z kolegami i koleżankami z Polski, a w procesie integracji wspiera ich Olga Mazur – asystentka międzykulturowa. Zadaniem asystentki jest pomoc młodzieży ukraińskiej we wszystkich kwestiach związanych z nauką, ale także w sprawach bytowych w Polsce. Wyjaśnia wszystkie zawiłe procedury, wspiera językowo i kulturowo. Sprawia, że młodzież czuje się pewniej i bezpieczniej w Polsce. Jest obecna podczas wielu wydarzeń szkolnych, tak jak ostatnie egzaminy próbne.

Praca asystentki międzykulturowej jest możliwa dzięki dotacji otrzymanej na realizację projektu „Akcja Integracja”.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Projekt:
Powiązane wpisy:

Projekt Akcja Integracja realizują:

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
z Funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.