Wciąż wspieramy ukraińską młodzież w OHP

W Ochotniczym Hufcu Pracy w Radzyniu Podlaskim przebywa obecnie ponad 40 osób z Ukrainy. Uczą się z kolegami i koleżankami z Polski, a w procesie integracji wspiera ich Olga Mazur – asystentka międzykulturowa. Zadaniem asystentki jest pomoc młodzieży ukraińskiej we wszystkich kwestiach związanych z nauką, ale także w sprawach bytowych w Polsce. Wyjaśnia wszystkie zawiłe […]