NABÓR ZAKOŃCZONY: Dodatkowe nabory na szkolenie online „Edukacja osób z doświadczeniem migracji”

Serdecznie zapraszamy do aplikowania na kolejne bezpłatne szkolenie online „Edukacja osób z doświadczeniem migracji” prowadzonym przez prof. Małgorzatę Pamułę-Behrens.

W marcowej edycji proponujemy następujące terminy, w trakcie których odbędzie się szkolenie:

  • 22 marca 2024 roku w godzinach 17.00-20.15
  • 23 marca 2024 roku w godzinach 8.30-11.45
  • 26 marca 2024 roku w godzinach 17.00-20.15

Dla kogo jest to szkolenie? Dla wszystkich osób zainteresowanych edukacją osób z doświadczeniem migracji i poszukujących narzędzi do skutecznej pracy z tą grupą uczniów i uczennic.

W celu zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza dostępnego pod tym linkiem. Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z przyjęciem na szkolenie, o przyjęciu powiadomimy mailowo w dniu 18 marca 2024 roku.

Uczniowie i uczennice z doświadczeniem migracji trafiający do polskich szkół mają zróżnicowane umiejętności językowe oraz doświadczenie edukacyjne ze względu na to, że inne są ich migracyjne losy. Jedni potrzebują więcej wsparcia językowego, a inni mniej, jedni intensywniejszego wsparcia w procesie adaptacji, a kolejni będą mogli skorzystać z wiedzy i umiejętności nabytych w innych szkołach czy systemach, z kolei niektórzy nie będą mieli takiego kapitału. Te czynniki będą w znacznym stopniu determinować ich edukację i integrację w polskiej szkole. Najtrudniej jest tym, którzy nie znają lub słabo znają język polski, mają luki edukacyjne i rodziców niemówiących po polsku, którzy nie potrafią wesprzeć ich w procesie uczenia się i sami potrzebują czasu na adaptację i akulturację w nowym miejscu. Na naszym szkoleniu będziemy rozmawiać o tym jak pracować z nowo przybyłymi do polskiej szkoły uczniami i uczennicami z doświadczeniem migracji i uchodźstwa.

Poruszymy następujące zagadnienia: 

1. W szkole … między językami i kulturami.

2. Uwikłanie językowe – szkoła. Wybrane problemy.

3. Przyjęcie dziecka do szkoły – zasady, diagnoza, decyzje.

4. Kilka wskazówek do pracy w oddziale przygotowawczym.

5. Metoda JES-PL w pigułce wskazówki jak pracować metodą JES-PL:
a) Strategie do pracy w pierwszych tygodniach, miesiącach, 

b) Strategie do pracy w pierwszych tygodniach, miesiącach, 

c) Jak uczyć wybranych treści i języka – adaptacja, 

d) Jak uczyć gramatyki, 

e) Jak uczyć poleceń.

6. Gdzie szukać materiałów? Przydatne strony i materiały.

Małgorzata Pamuła-Behrens – profesorka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, specjalistka w zakresie edukacji i integracji osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, glottodydaktyczka, romanistka. 

Zainteresowania: dwujęzyczność, integracja osób z doświadczeniem migracji w systemach edukacji. 

Współautorka koncepcji nauczania języka polskiego jako języka edukacji szkolnej Metoda JES-PL, trenerka nauczycieli, członkini jury European Language Label oraz Programu NAWA Promocja języka polskiego. Autorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu glottodydaktyki. 

O czym opowiem na tym spotkaniu? O edukacji osób z doświadczeniem migracji. Skoncentruję się przede na dzieciach z doświadczeniem migracji, ale patrząc na ich sytuację systemowo, czyli pamiętając o rodzinie, w której funkcjonują, a także o nauczycielach i nauczycielkach udzielających im wsparcia. Przedstawię także Metodę JES-PL (www.metodajes.pl), która wprowadzona do praktyki szkolnej może być skutecznym narzędziem wspierania uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji. 

Szkolenie potrwa cztery godziny lekcyjne wraz z przerwą.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu? Prosimy o zapoznanie się z opiniami osób uczestniczących w lutowej edycji:

  • Prowadzenie wykładu przebiegało bardzo swobodnie. Prowadząca precyzyjnie omawiała poruszane kwestie. Bardzo istotne dla mnie były odniesienia do faktycznych doświadczeń i praktyczne zastosowania zagadnień teoretycznych. Ponadto, bardzo cenię otwartość osoby prowadzącej szkolenie. Jej podejście było ciekawe zarówno w kwestii dzielenia się swoimi osobistymi doświadczeniami, jak i w jej reakcjach na wypowiedzi osób uczestniczących w szkoleniu.
  • Ciekawy sposób przedstawiania omawianych treści – wzbogacony przykładami z praktyki; zachęcanie Uczestników do dzielenia się swoimi przemyśleniami i zadawania pytań.
  • Już polecam koleżankom żeby śledziły państwa stronę:) szkolenie merytorycznie bardzo wartościowe, organizacja szkolenia również była wzorcowa.
  • Byłam bardzo mile zaskoczona sprawną organizacją szkolenia. Przekazywane informacje dotyczące spraw technicznych i połączenia online były bardzo przejrzyste. Bardzo też doceniam chęci organizatorów do bezpośredniego kontaktu telefonicznego. Pozwalało to na uzyskanie jasnych, klarownych odpowiedzi w kwestiach organizacyjnych.

Osoby uczestniczące w całości szkolenia otrzymają certyfikat w wersji cyfrowej.

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Akcja Integracja”.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty #FunduszenorweskieiEOG

Projekt:
Powiązane wpisy:

Projekt Akcja Integracja realizują:

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
z Funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.