20. spotkanie Koalicji

6 marca 2024 roku Olga Mazur reprezentowała nas na kolejnym spotkaniu Koalicji na rzecz wzmacniania roli asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich. Nad czym pracowano? Grupa rozmawiała o konieczności przygotowania rekomendacji dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, o wyzwaniach, przed którymi stoją polskie szkoły, w których dzieci z doświadczeniem migracji to już codzienność, o roli asystentów i asystentek.

Koalicję koordynuje Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, a jej działania są finansowane ze środków EVZ Foundation.