Spotkanie w Biurze Rzecznika Praw Dziecka

14 lutego 2024 roku odbyło się spotkanie w Biurze Rzecznika Praw Dziecka z przedstawicielkami i przedstawicielami organizacji pozarządowych działających w obszarze migracji. Stowarzyszenie „Dla Ziemi” reprezentowała Olga Mazur – asystentka międzykulturowa, która na co dzień wspiera uczniów i uczennice OHP w Radzyniu Podlaskim.

Było to pierwsze z serii spotkań, które mają na celu zmapowanie możliwości współpracy Biura RPD z organizacjami pozarządowymi, rozmawiano na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej oraz ewakuowanych dzieci z obywatelstwem ukraińskim.

Osoby reprezentujące Biuro RPD zapowiedziały kolejne spotkania oraz utworzenie grup roboczych, które pracować będą nad konkretnymi rozwiązaniami problemów wyszczególnionych przez organizacje.

Zatrudnienie Olgi Mazur jest możliwe dzięki dotacji otrzymanej na realizację projektu „Akcja Integracja”. Więcej o projekcie można przeczytać na stronie „Akcja Integracja”.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Projekt:
Powiązane wpisy:

Projekt Akcja Integracja realizują:

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
z Funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.