Wsparcie dla OHP w Radzyniu Podlaskim

W projekcie Akcja Integracja staramy się reagować na bieżące potrzeby osób z doświadczeniem uchodźstwa. Olga Mazur oraz Ewa Kozdraj gościły na spotkaniu w Ośrodku Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Radzyniu Podlaskim, gdzie aktualnie przebywa grupa ukraińskiej młodzieży. Rozmowa z kierownikiem placówki Sławomirem Kalickim pozwoliła opracować plan wspólnych działań. Pierwszym z nich będzie zakup ciepłej odzieży, o kolejnych będziemy na bieżąco informować.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty #FunduszenorweskieiEOG

Projekt:
Powiązane wpisy:

Projekt Akcja Integracja realizują:

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
z Funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.