Wsparcie dla OHP w Radzyniu Podlaskim

W projekcie Akcja Integracja staramy się reagować na bieżące potrzeby osób z doświadczeniem uchodźstwa. Olga Mazur oraz Ewa Kozdraj gościły na spotkaniu w Ośrodku Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Radzyniu Podlaskim, gdzie aktualnie przebywa grupa ukraińskiej młodzieży. Rozmowa z kierownikiem placówki Sławomirem Kalickim pozwoliła opracować plan wspólnych działań. Pierwszym z nich będzie zakup […]