Pierwsze pięć miesięcy „Akcji Integracji” za nami

Za nami pięć miesięcy realizacji projektu „Akcja Integracja”, którego celem jest wsparcie działań integracyjnych i edukacyjnych skierowanych do osób z doświadczeniem uchodźstwa oraz społeczności lokalnej. Poniżej przeczytacie o tym, co udało nam się zrobić przez jedną czwartą projektu.

Wsparcie społeczności szkolnej w Kamionce i Radzyniu Podlaskim

Jednym z pierwszych działań projektowych było zatrudnienie asystentki międzykulturowej, która wspierać będzie dzieci uchodźcze uczące się w jednej ze szkół na Lubelszczyźnie. Wybór padł na Kamionkę, gdzie mieści się Zespół Szkół im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Miejscowość jest jednocześnie siedzibą gminy, na terenie której znajduje się nasza organizacja. Ze szkołą w Kamionce mamy wieloletnie doświadczenie współpracy, realizowałyśmy tam szereg działań edukacyjnych i artystycznych. W 2022 roku, w związku z wojną w Ukrainie, do placówki dołączyły dzieci ukraińskie. Zatrudniona przez nas Olga Mazur pełniąca funkcję asystentki międzykulturowej codziennie wspiera dzieci w odrabianiu lekcji, wyjaśnianiu zawiłości języka polskiego i integracji ze społecznością szkolną. Służy także pomocą kadrze pedagogicznej i rodzicom.

Szkoła w Kamionce to nie jedyne miejsce, gdzie spotkać można Olgę Mazur. Jest także obecna w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim, w którym przebywa grupa ukraińskiej młodzieży uczącej się i mieszkającej razem z polskimi rówieśnikami i rówieśniczkami. Olga stara się reagować na bieżące potrzeby zgłaszane przez uczniów i uczennice oraz rozwiązywać pojawiające się problemy, takie jak np. brak odzieży zimowej.

Praca Olgi to również bezpośrednie wsparcie osób pochodzących z Ukrainy, które przebywają w Radzyniu Podlaskim. Pomaga w sprawach bytowych i urzędowych.

Nauka języka polskiego

Uchodźczy i uchodźczynie z Ukrainy to nie jedyna grupa, do której adresowany jest projekt „Akcja Integracja”. Jednym z działań są zajęcia z języka polskiego prowadzone dla osób z doświadczeniem uchodźstwa pochodzących z Afganistanu. Od sierpnia 2021 roku, w momencie ewakuacji Afgańczyków i Afganek do Polski, Stowarzyszenie „Dla Ziemi” aktywnie włączyło się w pomoc tym osobom. W początkowej fazie były to działania prowadzone w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie, a po opuszczeniu przez te osoby ośrodka także w innej formie. Obecnie oferowana pomoc to lekcje języka polskiego. Zorganizowane zostały dwie grupy – zdalna i stacjonarna.

Spotkanie informacyjne

W grudniu 2022 roku odbyła się prezentacja projektu. Jej celem było omówienie jego założeń i przedstawienie zaplanowanych działań oraz podzielenie się tymi rezultatami, które już udało się osiągnąć. Spotkanie miało formę stacjonarną i online. Nagranie dostępne jest pod adresem – Prezentacja projektu „Akcja Integracja” | Facebook.

Co przed nami?

Kolejne piętnaście miesięcy projektu to dalsza praca asystentki międzykulturowej oraz lektorek języka polskiego dla grupy afgańskiej. Planujemy także szkolenia dla kadry pedagogicznej pracującej w środowisku międzykulturowym, warsztaty z leśnej edukacji dla dzieci polskich i cudzoziemskich oraz serię wykładów online przybliżającą sytuację uchodźców i uchodźczyń w Polsce oraz ich krajach pochodzenia. W projekcie nie zabraknie także spotkań ze społecznością lokalną, w szczególności w grupach kobiecych działających na Lubelszczyźnie. Zaplanowana została również kampania społeczna. Pod koniec projektu planujemy kolejne spotkanie informacyjne, którego celem będzie podsumowanie wszystkich działań oraz przedstawienie wypracowanych rezultatów.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia „Dla Ziemi” pod adresem – Akcja Integracja – Stowarzyszenie Dla Ziemi.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.   

#AktywniObywateleGranty #FunduszenorweskieiEOG

Projekt:
Powiązane wpisy:

Projekt Akcja Integracja realizują:

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
z Funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.