Wsparcie psychologiczne

10 marca 2023 roku, dzięki wsparciu Stowarzyszenia Homo Faber, odbyły się zajęcia psychologiczne dla młodzieży ukraińskiej przebywającej w radzyńskim Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP. W ramach wizyty odbyły się warsztaty grupowe oraz indywidualne porady. Młodzież otrzymała także książki w języku ukraińskim. Dziękujemy bardzo za przyjazd i cieszymy się, że współpraca będzie kontynuowana.

Nad całością czuwała Olga Mazur – asystentka międzykulturowa w projekcie „Akcja Integracja”.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty #FunduszenorweskieiEOG

Projekt:
Powiązane wpisy:

Projekt Akcja Integracja realizują:

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
z Funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.