Wsparcie psychologiczne

10 marca 2023 roku, dzięki wsparciu Stowarzyszenia Homo Faber, odbyły się zajęcia psychologiczne dla młodzieży ukraińskiej przebywającej w radzyńskim Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP. W ramach wizyty odbyły się warsztaty grupowe oraz indywidualne porady. Młodzież otrzymała także książki w języku ukraińskim. Dziękujemy bardzo za przyjazd i cieszymy się, że współpraca będzie kontynuowana. Nad całością czuwała […]