Edukacja międzykulturowa w praktyce

31 marca 2023 roku odbyła się kontynuacja warsztatów adresowanych do osób pracujących w środowisku międzykulturowym. Były one odpowiedzią na potrzeby pogłębienia tematu oraz skupienia się na praktycznych aspektach pracy. W trakcie spotkania rozmawiałyśmy o tym, w jaki sposób wykorzystać wiedzę i własne doświadczenia kulturowe do prowadzenia działań edukacyjnych. Zastanawiałyśmy się, w jaki sposób mówić o różnicach, szukać podobieństw i stwarzać przestrzeń do bezpiecznej rozmowy.

Warsztaty przeprowadzone przez dr Magdalenę Kawę i dr Agatę Świdzińską były efektem dodanym projektu „Akcja Integracja”.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty #FunduszenorweskieiEOG

Projekt:
Powiązane wpisy:

Projekt Akcja Integracja realizują:

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
z Funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.