Wspieramy Zespół Szkół w Kamionce

Nowy rok szkolny w Zespole Szkół w Kamionce rozpoczął się trochę inaczej niż poprzednie. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Dla Ziemi” w szkole pracować będzie asystentka międzykulturowa. I choć Stowarzyszenie jest doskonale znane w szkole, bo dzięki wieloletniej współpracy udało się zrealizować szereg działań edukacyjnych i artystycznych, to już zatrudnienie asystentki jest nowością.

Asystentura międzykulturowa to rozwiązanie znane w polskiej oświacie. Zgodnie z przepisami, szkoły mogą zatrudniać osoby na stanowisko asystentów i asystentek międzykulturowych. Ich głównym zadaniem jest wsparcie dzieci cudzoziemskich lub przynależących do mniejszości czy tych, które powróciły z emigracji, są także „pomostem” pomiędzy szkołą a rodzicami dzieci. Wspierają również kadrę pedagogiczną. Pomimo tego, że taka możliwość istnienie, to nie w każdej szkole, w której można zatrudnić taką osobę, znajdziemy stanowisko asystentki lub asystenta międzykulturowego. W większości przeszkodą są pieniądze, placówek nie stać na opłacenie kolejnej osoby. Stąd wiele organizacji pozarządowych stara się wspierać szkoły i pozyskuje środki na pokrycie kosztów pracy asystentki lub asystenta.

Stowarzyszenie „Dla Ziemi” ma już doświadczenie w tym obszarze. Jesteśmy pierwszą organizacją pozarządową, która na Lubelszczyźnie zatrudniała asystentki międzykulturowe. Wspieraliśmy Szkołę Podstawową nr 5 w Łukowie oraz lubelską Szkołę Podstawową nr 31. Co ważne, udało nam się przekonać dyrekcję oraz organy prowadzące placówki do tego, aby po zakończonym projekcie zatrudniły te osoby ze środków własnych – podkreśla Ewa Kozdraj, prezeska Stowarzyszenia.

Swoją wiedzą i doświadczeniem wsparcia edukacyjnego dzieci uchodźczych, a także całego środowiska szkolnego Stowarzyszenie „Dla Ziemi” dzieli się będąc członkiem Koalicji „Wzmacnianie roli asystentek i asystentów międzykulturowych w systemie edukacji w Polsce”. Inicjatywa została powołana przez Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej, a jednym z rezultatów jej działania było uruchomienie na Uniwersytecie Warszawskim studiów podyplomowych „Asystentura międzykulturowa w szkole”.

Nasza obecność w Koalicji ugruntowała nasze przeświadczenie o ważności takiej osoby w szkołach, nawet tam, gdzie liczba dzieci cudzoziemskich jest niewielka. Bardzo się cieszymy, że pozyskane środki pozwolą nam wesprzeć szkołę w Kamionce. Możemy zdradzić, że już niedługo będziemy mogli pomóc także innym placówkom na Lubelszczyźnie – dodaje Ewa Kozdraj.

Na stanowisku asystentki w Zespole Szkół w Kamionce im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego zatrudniona została pochodząca z Ukrainy Olga Mazur. W 2015 roku, wraz mamą i dziećmi uciekła z Mariupola. Trafiła do Ośrodka dla Cudzoziemców w Bezwoli, po otrzymaniu zgody na pobyt w Polsce przeprowadziła się do Radzynia Podlaskiego. Od 2016 roku czynnie włączała się w działania integrujące prowadzone przez Stowarzyszenie. Jest członkinią Kolektywu Kobiecego „Włączone” stworzonego przez organizację. Poza pracą w szkole, będzie również wspierać rodziny ukraińskie mieszkające obecnie w Radzyniu Podlaskim i powiecie lubartowskim. Wszystkie te działania będą odbywały się w ramach projektu „Akcja Integracja”, który jest realizowany przez Stowarzyszenie „Dla Ziemi” od września 2022 roku.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty #FunduszenorweskieiEOG

Olga Mazur
Projekt:
Powiązane wpisy:

Projekt Akcja Integracja realizują:

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
z Funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.