Spotkanie wigilijne w OHP

14 grudnia 2023 roku odbyło się spotkanie wigilijne zorganizowane przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy i Ośrodek Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy. Uczestniczyła w nim Olga Mazur – asystentka międzykulturowa, która w ramach projektu „Akcja Integracja” wspiera integrację ukraińskiej młodzieży uczącej się w OHP.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Projekt:
Powiązane wpisy:

Projekt Akcja Integracja realizują:

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
z Funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.