Nabór zamknięty: Szkolenie „Edukacja osób z doświadczeniem migracji”

Nabór na szkolenia lutowe został zamknięty. Niedługo otworzymy rekrutację na szkolenia marcowe. Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. 

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie online „Edukacja osób z doświadczeniem migracji” prowadzonym przez prof. Małgorzatę Pamułę-Behrens.

Na szkolenie zapraszamy 23 lutego 2024 roku w godzinach 17.00-20.15 lub 24 lutego 2024 roku w godzinach 8.30-11.45. 

Dla kogo jest to szkolenie? Dla wszystkich, którzy są zainteresowani edukacją osób z doświadczeniem migracji i poszukują narzędzi do skutecznej pracy z tą grupą uczniów i uczennic. W celu zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza dostępnego pod tym linkiem.

Uczniowie i uczennice z doświadczeniem migracji trafiający do polskich szkół mają zróżnicowane umiejętności językowe oraz doświadczenie edukacyjne ze względu na to, że inne są ich migracyjne losy. Jedni potrzebują więcej wsparcia językowego, a inni mniej, jedni intensywniejszego wsparcia w procesie adaptacji, a kolejni będą mogli skorzystać z wiedzy i umiejętności nabytych w innych szkołach czy systemach, z kolei niektórzy nie będą mieli takiego kapitału. Te czynniki będą w znacznym stopniu determinować ich edukację i integrację w polskiej szkole. Najtrudniej jest tym, którzy nie znają lub słabo znają język polski, mają luki edukacyjne i rodziców niemówiących po polsku, którzy nie potrafią wesprzeć ich w procesie uczenia się i sami potrzebują czasu na adaptację i akulturację w nowym miejscu. Na naszym szkoleniu będziemy rozmawiać o tym jak pracować z nowo przybyłymi do polskiej szkoły uczniami i uczennicami z doświadczeniem migracji i uchodźstwa.

Poruszymy następujące zagadnienia: 

  1. W szkole … między językami i kulturami.

  2. Uwikłanie językowe – szkoła. Wybrane problemy.

  3. Przyjęcie dziecka do szkoły – zasady, diagnoza, decyzje.

  4. Kilka wskazówek do pracy w oddziale przygotowawczym.

  5. Metoda JES-PL w pigułce wskazówki jak pracować metodą JES-PL:
  a) Strategie do pracy w pierwszych tygodniach, miesiącach, 

  b) Strategie do pracy w pierwszych tygodniach, miesiącach, 

  c) Jak uczyć wybranych treści i języka – adaptacja, 

  d) Jak uczyć gramatyki, 

  e) Jak uczyć poleceń.

  6. Gdzie szukać materiałów? Przydatne strony i materiały.

  Małgorzata Pamuła-Behrens – profesorka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, specjalistka w zakresie edukacji i integracji osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, glottodydaktyczka, romanistka. 

  Zainteresowania: dwujęzyczność, integracja osób z doświadczeniem migracji w systemach edukacji. 

  Współautorka koncepcji nauczania języka polskiego jako języka edukacji szkolnej Metoda JES-PL, trenerka nauczycieli, członkini jury European Language Label oraz Programu NAWA Promocja języka polskiego. Autorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu glottodydaktyki. 

  O czym opowiem na tym spotkaniu? O edukacji osób z doświadczeniem migracji. Skoncentruję się przede na dzieciach z doświadczeniem migracji, ale patrząc na ich sytuację systemowo, czyli pamiętając o rodzinie, w której funkcjonują, a także o nauczycielach i nauczycielkach udzielających im wsparcia. Przedstawię także Metodę JES-PL (www.metodajes.pl), która wprowadzona do praktyki szkolnej może być skutecznym narzędziem wspierania uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji. 

  Szkolenie potrwa cztery godziny lekcyjne wraz z przerwą.

  Osoby uczestniczące w całości szkolenia otrzymają certyfikat w wersji cyfrowej.

  Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Akcja Integracja”.

  Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

  #AktywniObywateleGranty #FunduszenorweskieiEOG

  Projekt:
  Powiązane wpisy:

  Projekt Akcja Integracja realizują:

  Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
  z Funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.