Międzykulturowe spotkanie kobiet

Bardzo się cieszymy, że możemy kontynuować jedno z naszych najlepszych działań – międzykulturowe spotkania kobiece. 20 listopada 2023 roku gościłyśmy w Kopaninie Kaliszańskiej. W spotkaniu wzięło udział 17 kobiet pochodzących z Polski, Czeczenii i Ukrainy. Rozmawiały o sytuacji na świecie, przełamywaniu stereotypów, o tym jak ważne jest nawiązywanie relacji.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Akcja Integracja”.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Projekt:
Powiązane wpisy:

Projekt Akcja Integracja realizują:

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
z Funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.