Akcja Integracja. Ostatnie półrocze projektu 

„Akcja Integracja” to kolejny projekt Stowarzyszenia “Dla Ziemi” wspierający proces integracji osoby uchodźcze mieszkające na Lubelszczyźnie ze społecznością lokalną. Przed zespołem ostatnie półrocze jego realizacji. Jakie działania zostały do zrealizowania? 

Koncepcja projektu powstawała w początkowej fazie wojny w Ukrainie. Zespół Stowarzyszenia, który od wielu lat działa długofalowo na rzecz wsparcia integracji uchodźców i uchodźczyń, miał świadomość, że przed organizacjami pomocowymi stoi ogromne wyzwanie. Z jednej strony, była to konieczność wsparcia osób uciekających przed wojną w Ukrainie, z drugiej – potrzeba kontynuacji działań adresowanych do osób w procedurze uchodźczej pochodzących z innych państw i przebywających w Ośrodkach dla Cudzoziemców. Projekt miał choć w części odpowiedzieć na te potrzeby.

W harmonogramie znalazły się więc zajęcia dla dzieci mieszkających w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie, wsparcie społeczności szkolnej w Zespole Szkół w Kamionce, lekcje języka polskiego dla rodzin afgańskich przebywających w Bezwoli. Zaplanowano również działania edukacyjne dla osób pracujących w środowisku międzykulturowym czy spotkania przybliżające sytuację uchodźców i uchodźczyń adresowane do społeczności lokalnej. Stowarzyszenie bazowało na sprawdzonych metodach jednocześnie starając się odpowiedzieć na najpilniejsze potrzeby grup docelowych. 

Projekt zakończy się w kwietniu 2024 roku, zostało więc ostatnie jego półrocze. Czego możemy się spodziewać? 

Warsztaty dla dzieci

Zajęcia edukacyjne i artystyczne to jedno z głównych działań większości projektów Stowarzyszenia “Dla Ziemi”. W zależności od charakteru przedsięwzięcia są to warsztaty adresowane do dzieci mieszkających w ośrodkach dla cudzoziemców lub zajęcia integracyjne, na które zapraszane są np. dzieci uczące się w danej szkole. W projekcie “Akcja Integracja” zaplanowane zostały warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci zarówno mieszkających w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie, jak i dzieci przybyłych do Polski z Ukrainy w związku z toczącą się tam wojną, a także polskich dzieci. 

Szkolenia dla kadry pedagogicznej

W trakcie szkolenia uczestnicy i uczestniczki będą szukać odpowiedzi na pytanie Jak pracować z nowo przybyłymi do polskiej szkoły uczniami i uczennicami z doświadczeniem migracji i uchodźctwa? – Poprowadzi je prof. Małgorzata Pamuła-Behrens, która od lat działa w obszarze edukacji międzykulturowej i jest jedną z inicjatorek nawiązania współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Dzięki niej w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie dzieci w wieku szkolnym otrzymywały indywidualne wsparcie w zakresie nauki języka polskiego. – mówi Ewa Kozdraj, prezeska Stowarzyszenia i koordynatorka projektu. O modelu tej współpracy można przeczytać w wydanej przez organizację broszurze informacyjnej. Dostępna jest pod tym adresem

Wykłady online 

Wykłady mają za zadanie przybliżyć sytuację panującą w krajach, z których do Polski przybyły osoby uchodźcze. Za nami pierwsze nagranie. Jego gościnią była Jagoda Grondecka, która opowiadała o tym, co aktualnie dzieje się w Afganistanie. – mówi Magdalena Kawa, odpowiedzialna za to działanie. Nagranie można zobaczyć pod tym linkiem. Kolejne wykłady dotyczyć będą sytuacji w Białorusi, Ukrainie i Czeczenii. Drugi blok wykładów poświęcony zostanie takiej tematyce jak: sytuacja prawna uchodźców i uchodźczyń w Polsce, integracji, edukacji. Trzy wykłady będą w języku ukraińskim. 

Kobiece Spotkania Międzykulturowe

Można śmiało napisać, że to jedno ze sztandarowych działań Stowarzyszenia. Od kilku lat stwarzamy przestrzeń do spotkań kobiet – mieszkanek terenów wiejskich na Lubelszczyźnie oraz migrantek i uchodźczyń, dla których Polska stała się “drugim domem”. To czas na wzajemne poznanie się, integrację, obalanie stereotypów. Przez ostatnie lata udało nam się odwiedzić naprawdę wiele miejsc i dotrzeć do setek kobiet. Wiele z nich wychodzi z tych spotkań bardzo wzruszonych, ale też wzmocnionych! – podkreśla Ewa Kozdraj. Więcej o idei tego działania można przeczytać w broszurze informacyjnej, którą można pobrać tutaj

O pozostałych aktywnościach projektowych można przeczytać na stronie internetowej dostępnej pod tym adresem

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Projekt:
Powiązane wpisy:

Projekt Akcja Integracja realizują:

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
z Funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.