„Mosty 2021” – spotkania informacyjne

13 i 14 lipca 2022 roku w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie odbyły się spotkania informacyjne. Na pierwszym z nich gościła Ewa Kurowska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie, która wyjaśniła jakie są zasady przyznawania świadczeń socjalnych, przedstawiła ofertę pomocy społecznej adresowaną dla cudzoziemców i cudzoziemek przebywających w Polsce. W trakcie spotkania poruszono także temat wsparcia integracyjnego oraz działalności innych instytucji świadczących pomoc socjalną. kolejnym wątkiem omawianym gościnę była przemoc w rodzinie. Uczestniczki spotkania dowiedziały się, gdzie mogą zgłosić przypadki doświadczenia przemocy, na jaki rodzaj wsparcia mogą liczyć.

 

Drugie spotkanie poświęcone było przepisom prawnym regulujących pobyt cudzoziemców i cudzoziemek w Polsce. Poprowadziła je prawniczka – Ołesia Mościcka. W bardzo przystępny sposób tłumaczyła wszelkie zawiłości prawne związane z procesem ubiegania się o nadanie statusu uchodźcy. Wyjaśniała także przepisy, które regulują pobyt w kraju, po otrzymaniu zgody na pozostanie w Polsce.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty #FunduszenorweskieiEOG

Projekt:
Powiązane wpisy:

Projekt Mosty 2021 realizują:

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
z Funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.