Nasze działania pomocowe nie ustają

Od początku wybuchu wojny w Ukrainie włączyliśmy się w różnorodne działania pomocowe. Organizowaliśmy transporty osób z granicy, tworzyliśmy sieć miejsc bezpłatnie udostępniających noclegi, a dzięki przekazaniu nam środków przez Stowarzyszenie HePoC (Helvetico-Polish Collaboration) oraz wiele prywatnych osób rozpoczęliśmy wsparcie finansowe wybranych inicjatyw. Z czasem rozpoczęłyśmy także działania długofalowe i integracyjne.

Od kwietnia 2022 roku w naszym biurze zatrudniona została osoba władająca językiem ukraińskim, polskim, rosyjskim i angielskim. Jest „pierwszym kontaktem” dla osób, które dotarły do Polski w związku z wojną w Ukrainie. Anna Milkivska, która pełni tę funkcję, udziela informacji, wspiera w wizytach lekarskich i urzędowych, stara się odpowiadać na potrzeby zgłaszających się do nas osób. Jej zatrudnienie jest możliwe dzięki wsparciu udzielonemu przez Fundusz Feministyczny.

Anna Milkivska odpowiedzialna jest także za interwencyjne wsparcie noclegowe. Jest ono udzielane dzięki nawiązanej współpracy z Fundacją Biedronki, która finansuje krótkoterminowe zakwaterowanie w wybranych obiektach w całej Polsce. Pomoc oferowana jest osobom z obywatelstwem ukraińskim, które przekroczyły polską granicę po 24 lutego 2022 roku. W czerwcu z noclegów skorzystało 50 osób.

Kolejną organizacją wspierającą nasze działania jest Norsk Folkehjelp. Dzięki przekazanym środkom zatrudnione zostały dwie osoby. Jedną z nich jest Agnieszka Poźniak, która od początku wybuchu wojny włączyła się w działania pomocowe na granicy. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Dla Ziemi” Agnieszka przekazuje pomoc żywnościową uchodźcom i uchodźczyniom wewnętrznym przebywającym na terenach przygranicznych oraz w punkcie granicznym w Jagodzinie.

Kolejną zatrudnioną osobą ze środków Norsk Folkehjelp jest Inga Mgebrova, która przyjechała do Polski z Kijowa niedługo po wybuchu wojny. Jest jedną z osób odpowiedzialnych za rozwój idei Ogrodu Społecznego – miejsca integracji mieszkańców i mieszkanek Bratnika oraz okolicznych miejscowości z osobami przybyłymi z Ukrainy. W samym ogrodzie uprawiane są warzywa, owoce i zioła, zaś wokół niego tworzy się społeczność osób chcących wspólnie spędzać czas podczas różnorodnych aktywności.

W działania Ogrodu Społecznego od samego początku zaangażowana jest także Śnieżana Lanko. Jej zatrudnienie było możliwe dzięki wsparciu udzielonemu przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach dotacji „Fundusz Solidarności z Ukrainą”. Śnieżana jest nie tylko znawczynią roślin oraz ogrodnicwa, ale także animatorką, która swoją energią i empatią przyciąga coraz więcej osób chcących uczestniczyć w rozwijaniu naszego pomysłu. We wsparciu tej idei pomaga także amerykańska fundacja Urgent Action Fund for Women’s Human Rights (UAF), dzięki której możemy zakupić materiały niezbędne do funkcjonowania ogrodu. Zbiórkę na rozwój ogrodu zorganizowała także nasza sojuszniczka – Beata Król.

Środki finansowe przekazała nam również organizacja Choose Love. Dzięki tej dotacji zatrudniliśmy pochodzącą z Kijowa Dianę Tapilinę, która wspiera działania pomocowe Stowarzyszenia „Dla Ziemi” zarówno dla osób przebywających w Polsce, jak i tych, które zostały w Ukrainie.

Diagnoza potrzeb przeprowadzona w związku z realizacją „Mosty 2021” pozwoliła nam włączyć w działania także osoby przybyłe z Ukrainy oraz te, które im pomagają. W czerwcu 2022 roku dr Lidia Chylewska-Barakat prowadziła warsztaty dla rodziców dzieci doświadczających trudności integracyjnych, a także spotkanie dla osób udzielających pomocy. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Nawiązana współpraca z kadrą oraz grupą studentów i studentek kierunku lingwistyka stosowana na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie umożliwiła nam również prowadzenie lekcji języka polskiego online dla osób przybyłych z Ukrainy. Forma nauki dostosowana jest do potrzeb uczestników i uczestniczek – są to zarówno lekcje indywidualne, jak i grupowe.

Lekcje języka polskiego prowadzimy także dzięki środkom przyznanym przez Urząd Miasta Lublin, zajęcia odbywają się w Lublinie we współpracy z Centrum Mały Kopernik. Wsparciem językowym objęliśmy około 100 osób.