Nowy projekt DiA na ngo.pl

Stowarzyszenie „Dla Ziemi” w październiku 2019 roku zostało partnerem w projekcie

„Dialogue in Adult Education (DiA)”, czyli „Dialog w zakresie edukacji dorosłych”, realizowanego w ramach unijnego Programu Erasmus+ KA204.

Celem projektu jest poszukiwanie praktycznych rozwiązań dotyczących budowania dialogu społecznego, pokojowej edukacji i zarządzania konfliktami w edukacji dorosłych.

Organizacją wiodącą jest Comparative Research Network z Niemiec, a partnerskimi organizacjami są: niemieckie Aufbruch Neukölln, duńskie Crossing Borders, ukraińska Ukrainian Network od Adult Education and Development of Innovations, cypryjska PLANBE PLAN IT BE IT oraz dwa uniwersytety – UNIVERSITY ST KLIMENT OHRIDSKI BITOLA z Republiki Północnej Macedonii i Visoka skola medjunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld z Chorwacji. Każdy z partnerów posiada doświadczenie w zakresie budowania pokojowego współdziałania, tworzenia otwartych społeczności, rozwiązywania konfliktów, budowania dialogu społecznego. Partnerzy projektu są nie tylko doświadczonymi szkoleniowcami, ekspertami, ale przede wszystkim (jak czytamy w DiA Manifesto) mają otwarte umysły i serca.

W połowie listopada 2019 roku dwie przedstawicielki stowarzyszenia – Ewa Kozdraj i Elżbieta Rojek wzięły udział w spotkaniu inaugurującym w Berlinie, prowadzonym przez partnera wiodącego, czyli Comparative Research Network (CRN). Pod koniec lutego 2020 roku odbędzie się drugie ze spotkań w Danii, w Kopenhadze, podczas którego organizacją goszczącą będzie Crossing Borders, a tematem – dialog społeczny ze społecznościami migrantów. W lipcu tego roku w Kijowie na Ukrainie, będziemy rozmawiać o roli pozaformalnego kształcenia dorosłych w tworzeniu dialogu społecznego, w okresie pięciu lat po wojnie. Tematem listopadowego spotkania w Lublinie będzie pamięć – nieformalne podejście do dialogu międzypokoleniowego w Europie. W 2021 roku będziemy wspólnie pracować w Północnej Macedonii, na Cyprze i w Chorwacji.

Projekt skierowany jest do trenerów edukacji pozaformalnej, lokalnych działaczy i członków organizacji pozarządowych, ale także wszelkiego rodzaju edukatorów, studentów oraz badaczy, a szczególną uwagę zwraca na osoby pracujące z uchodźcami, osobami wewnętrznie przesiedlonymi, migrantami, mniejszościami, osobami starszymi i będącymi w niekorzystnej sytuacji społecznej.

Ważne dla działań projektowych jest zachowanie równowagi pomiędzy praktyką (organizacje pozarządowe) i teorią (uniwersytety). Każdy z partnerów jest w czymś mocniejszy i może się dzielić z innymi swoim doświadczeniem. Różnorodność zespołu to siła, ale mamy świadomość, że pochodzimy z różnych społeczności, mamy różne uwarunkowania kulturowe i instytucjonalne. DiA to partnerstwo, które chce stworzyć mądre rozwiązania, redukować radykalizm w naszych społecznościach i ułatwić dialog między grupami o różnych zainteresowaniach. Oczekiwanym rezultatem projektu będzie wypracowanie metod i narzędzi, które pomogą przezwyciężyć stereotypy i uprzedzenia.

https://publicystyka.ngo.pl/dialog-w-edukacji-doroslych

Projekt:
Powiązane wpisy:

Projekt realizowany w ramach: