Edukacja i migracja. Doświadczenia Stowarzyszenia “Dla Ziemi” 

Stowarzyszenie “Dla Ziemi” zakończyło cykl szkoleń poświęconych edukacji osób z doświadczeniem migracji. Spotkania odbywały się w lutym i marcu 2024 roku w ramach projektu “Akcja Integracja” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.  Szkolenia prowadziła Małgorzata Pamuła-Behrens, profesorka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji […]

Spotkanie w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie

26 marca 2024 roku w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie gościła delegacja UNHCR Polska. Spotkanie było okazją do podzielenia się naszymi doświadczeniami. W Ośrodku jesteśmy nieprzerwanie od 2009 roku, od tego czasu z naszego nasze wsparcie obejmowało m.in. naukę języka polskiego, angielskiego i czeczeńskiego, kursy zawodowe, doradztwo psychologiczne. Pomagamy również dotrzeć do prawników i lekarzy. […]

Podsumowanie miesiąca #marzec 2024

My z Wami! Działania na rzecz osób przybywających z Ukrainy Zapraszamy wszystkie potrzebujące osoby uchodźcze z Ukrainy do naszego biura. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Nasze biuro mieści się przy ulicy Rybnej 4 w Lublinie. Jesteśmy także dostępne mailowo (ukraina@dlaziemi.org) lub telefonicznie (+48 665 861 238). Staramy się odpowiadać na bieżące potrzeby zgłaszających się do […]

Ewa Kozdraj na konferencji Nadija Connects

21 marca 2024 roku odbyła się konferencja Nadija Connects: Łączymy biznes z misją społeczną. Było to wydarzenie poświęcone wspólnego działania dwóch sektorów – prywatnego i społecznego. W trakcie konferencji zaprezentowana została również platforma współpracy biznesu z NGO. Każde takie spotkanie to okazja do poznania dobrych praktyk z zakresu kooperacji partnerów biznesowych z organizacjami pozarządowymi i […]

Projekt „Pozwalam sobie krzyczeć” z dofinansowaniem Refugee Fund 2024

Dzielimy się fantastyczną dla nas wiadomością! Projekt, przygotowany przez osoby z doświadczeniem uchodźstwa związanych ze Stowarzyszeniem „Dla Ziemi” – Olgi i Ingi, uzyskał akceptację Jury konkursu Refugee Fund 2024. Na konkurs wpłynęło ponad 220 aplikacji, do dofinansowania zaakceptowanych zostało 12. Nasza inicjatywa to organizacja warsztatów Krav Maga. Cieszymy się bardzo, że możemy kontynuować pracę tą […]

Ruszyła kampania informacyjna

21 marca, w Międzynarodowym Dniu Walki z Dyskryminacją Rasową, ruszyła kampania informacyjna projektu ACCT. Zwycięskie plakaty o tematyce antydyskryminacyjnej pojawią się w środkach transportu w Berlinie i Kopenhadze. Przypominamy, że zwyciężczyniami konkursu zostały: Dominika Czaja z Torunia, Studentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Anna Michalik, która pochodzi Łososiny Górnej, obecnie […]

Wykład #5 – dr Jakub Olchowski „Sytuacja w Ukrainie”

[PL] Prezentujemy piąty już wykład powstały w ramach projektu „Akcja Integracja”. Naszym gościem jest dr Jakub Olchowski, który wygłosił wykład na temat sytuacji w Ukrainie. Dr Jakub Olchowski – absolwent Wydziału Politologii UMCS, w 2008 roku obronił rozprawę doktorską. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Bezpieczeństwa Międzynarodowego na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. […]

Wciąż wspieramy ukraińską młodzież w OHP

W Ochotniczym Hufcu Pracy w Radzyniu Podlaskim przebywa obecnie ponad 40 osób z Ukrainy. Uczą się z kolegami i koleżankami z Polski, a w procesie integracji wspiera ich Olga Mazur – asystentka międzykulturowa. Zadaniem asystentki jest pomoc młodzieży ukraińskiej we wszystkich kwestiach związanych z nauką, ale także w sprawach bytowych w Polsce. Wyjaśnia wszystkie zawiłe […]

Bębnimy na Rybnej

Wieczorami nasze Miejsce w Lublinie zmienia się w przestrzeń działań integracyjnych. Kilka razy w tygodniu zapraszamy na bezpłatne warsztaty artystyczne. Jedne z nich to zajęcia bębniarskie prowadzone przez Tomasza Kozdraja. Trzeba przyznać, że grupa jest bardzo zmotywowana do pracy. A efekty nauki będzie można już niedługo zobaczyć. Na zakończenie projektu zaplanowany został występ przed szerszą […]

20. spotkanie Koalicji

6 marca 2024 roku Olga Mazur reprezentowała nas na kolejnym spotkaniu Koalicji na rzecz wzmacniania roli asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich. Nad czym pracowano? Grupa rozmawiała o konieczności przygotowania rekomendacji dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, o wyzwaniach, przed którymi stoją polskie szkoły, w których dzieci z doświadczeniem migracji to już codzienność, o roli asystentów i […]