Zakończenie roku szkolnego

20 czerwca 2024 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Po 42 tygodniach nauki przyszedł czas na upragnione wakacje. W wydarzeniu wzięli udział także rodzice uczącej się młodzieży. Dla nich, a także dla całej kadry pedagogicznej przygotowany został występ. Rodzice dziękowali za opiekę sprawowaną nad ich dziećmi, wsparcie w nauce i codziennych wyzwaniach, przed którymi staje młodzież, a także bezpłatne zapewnienie możliwości zamieszkania, wyżywienia i możliwości nauki w radzyńskim OHP. Z ramienia Stowarzyszenia „Dla Ziemi” osoby uczące się w szkole wspiera Olga Mazur – asystentka międzykulturowa.