Niepewność – jak z nią pracować i znosić? Wspieranie z nieznanym

24 lutego 2022 to początek rosyjskiej agresji w Ukrainie. Do Polski przybyły setki tysięcy osób, szukając u nas pomocy. Wiele domów i serc zostało natychmiast otwartych, zdarzało się, że trafiały tam osoby, które doświadczyły przemocy i traumy. Mamy z nimi kontakt, gościmy je u siebie, mieszkają u naszych znajomych lub sąsiadów. Czy dbając o innych, umiemy zadbać też o siebie, poradzić sobie z pomaganiem innym osobom?

21 czerwca 2022 r. o godzinie 18.00 zapraszamy na spotkanie „Niepewność – jak z nią pracować i znosić? Wspieranie w nieznanym”.

Będzie to spotkanie o towarzyszeniu w emocjach i potrzebach, które odczuwamy pomagając osobom, których los jest niepewny i nieznany, a poprowadzi je dr Lidia Chylewska-Barakat.

Osoby chcące wziąć udział w szkoleniu proszone są o rejestrację za pomocą formularza dostępnego na pod adresem – https://forms.gle/DtZKh4VpD7ipyKgt9.

Na zgłoszenia czekamy do 21 czerwca 2022 roku, do godz. 16.

Podczas spotkania dowiesz się:
– po co nam emocje, nawet te „negatywne”?
– jak przyjmować emocje innych ludzi i jak na nie reagować?
– jak dbać o własny stan emocjonalny oraz własne potrzeby, gdy wspieramy innych?

Lidia Chylewska-Barakat pełni obecnie funkcję Adiunkta na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Jest specjalistką w zakresie terapii traumy, zaburzeń lękowych, depresji, przemocy rodzinnej dla sprawców i ofiar; szkoleń dla specjalistów i niespecjalistów w zakresie pomocy psychologicznej, promocji zdrowia psychicznego, umiejętności i kompetencji psychologicznych, radzenia sobie ze stresem, asertywności, komunikacji, rozwiązywania konfliktów, przystosowania społecznego. Była m.in. psychoterapeutką w Centrum Pomocy Psychologicznej Unii Europejskiej, Terre de Hommes Loussane i SS.CC dla dzieci ofiar wojny w Iraku i ich rodzin oraz trenerką w ONZ-towskim programie wsparcia dla nieletnich w wymiarze sprawiedliwości w Syrii.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Mosty 2021” realizowanego przez Stowarzyszenie „Dla Ziemi”.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Kwota dotacji 14 852,37 EURO.

#AktywniObywateleGranty #FunduszenorweskieiEOG

Projekt:
Powiązane wpisy:

Projekt Mosty 2021 realizują:

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
z Funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.