WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Początki

Od początku działalność angażujemy się w projekty unijne związane z Programem Erasmus, Erasmus+, dotyczącymi wymian międzynarodowych, czy też edukacji dorosłych. Wymiana doświadczeń z partnerskimi organizacjami z różnych państw Europy i świata, jest dla nas nieocenionym źródłem wiedzy, doświadczenia i przyjaźni. 

More than Words

More than Words”, we współpracy z organizacjami Border Crossings, Comparative Research Network, Integrált Kifejezés- és Táncterápiás Egyesület – IKTE, Euro Net, NARUD e.V., AEL – Association des Egyptiens au Luxembourg – ASBL”, realizowanego w ramach unijnego Programu Erasmus+ KA204.

Projekt miał na celu poszerzenie kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej oraz rozwijanie umiejętności trenerskich edukatorów, pracowników socjalnych oraz wszystkich profesjonalistów i aktywistów zaangażowanych we wspieranie migrantów i innych mniejszości w rozwiązywaniu problemów związanych z integracją i komunikacją. Rozwijaliśmy paneuropejski program szkoleń w zakresie interkulturowej komunikacji niewerbalnej, zbierając doświadczenia naszych partnerów z różnych obszarów szkoleń i działań kreatywnych takich jak teatr, taniec, terapia przez humor czy opowiadanie historii (storytelling). Projekt był kluczowym dla europejskich relacji ze społecznościami migrantów i innymi mniejszościami, w szczególności w związku z napiętą sytuacją polityczną i społeczną na kontynencie.

More than words

Projekt „More than words” w ramach Programu Erasmus+ Projekt More than Words ma na celu poszerzenie kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej oraz rozwijanie umiejętności trenerskich

Czytaj więcej »

Dialogue in Adult Education (DiA)

„Dialogue in Adult Education (DiA)”, czyli „Dialog w zakresie edukacji dorosłych”, realizowanego w ramach unijnego Programu Erasmus+ KA204.

Celem projektu jest poszukiwanie praktycznych rozwiązań dotyczących budowania dialogu społecznego, pokojowej edukacji i zarządzania konfliktami w edukacji dorosłych. Organizacją wiodącą jest Comparative Research Network z Niemiec, a partnerskimi organizacjami są: niemieckie Aufbruch Neukölln e.V., duńskie Crossing Borders, ukraińska Українська мережа освіти дорослих та розвитку інновацій Ukrainian Network of Adult Education and Development of Innovations, cypryjska PLANBE PLAN IT BE IT oraz dwa uniwersytety – UNIVERSITY ST KLIMENT OHRIDSKI BITOLA Факултет за безбедност Скопје z Republiki Północnej Macedonii i Uniwersytet Sveučilište u Zagrebu z Chorwacji. Każdy z partnerów posiada doświadczenie w zakresie budowania pokojowego współdziałania, tworzenia otwartych społeczności, rozwiązywania konfliktów, budowania dialogu społecznego. Partnerzy projektu są nie tylko doświadczonymi szkoleniowcami, ekspertami, ale przede wszystkim (jak czytamy w DiA Manifesto) mają otwarte umysły i serca.