Wsparcie dla osób z Ukrainy

Mija rok od rozpoczęcia naszych działań pomocowych dla osób przybyłych do Polski w związku z wojną prowadzoną w Ukrainie. Jako organizacja pracująca na rzecz wsparcia integracyjnego i edukacyjnego uchodźców i uchodźczyń mieszkających na Lubelszczyźnie, bardzo szybko wystartowałyśmy z pomocą osobom przekraczającym granicę polsko-ukraińską. Początkowo podejmowane działania były odpowiedzią na zgłaszane do nas potrzeby – pomoc w transporcie i znalezieniu darmowego zakwaterowania, także zagranicą, udzielaniu informacji w dotarciu do konkretnego miejsca w Polsce lub w innych państwach europejskich, pomoc w codziennym funkcjonowaniu związanym z nagłą koniecznością opuszczenia swoich domów i części rodziny.

Jednocześnie cały czas pracowałyśmy nad tym, jak zorganizować codzienne funkcjonowanie organizacji, aby rozpocząć projektowanie działań długofalowych i zachować dotychczasową jakość świadczonej pomocy dla uchodźców i uchodźczyń pochodzących z innych państw.

Udało nam się rozbudować zespół i stworzyć biuro pomocowe dla osób z Ukrainy, w którym codziennie od poniedziałku do piątku przez dziesięć godzin udzielamy bezpłatnego wsparcia. Zatrudnione tam osoby porozumiewają się w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim.

Ich codzienna praca obejmuje pomoc w zapewnieniu noclegów krótkoterminowych (działanie to realizujemy dzięki współpracy nawiązanej z Fundacją Biedronki). Z tej formy wsparcia korzysta najwięcej zgłaszających się do nas osób. Pozostałe świadczone usługi to:

  • pomoc w znalezieniu zakwaterowania długoterminowego,
  • pomoc w znalezieniu pracy,
  • udzielanie informacji o organizacjach/instytucjach zajmujących się profesjonalnym wsparciem w takim zakresie jak pomoc psychologiczna, medyczna czy prawna,
  • asystentura podczas wizyt lekarskich, w urzędach i instytucjach,
  • pomoc w tłumaczeniu potrzebnych dokumentów,
  • kursy języka polskiego,
  • spotkania integracyjne dla osób z Ukrainy,
  • interwencyjna pomoc żywnościowa i medyczna i inne,
  • dopłaty do wynajmu mieszkań.

Biuro mieści się w Lublinie przy ul. Rybnej 4, jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. Osoby, które nie mogą przyjść do biura mają możliwość kontaktu telefonicznego – pod numerem +48 665 861 238 oraz mailowego – pod adresem ukraina@dlaziemi.org.

Prowadzenie biura pomocowego to nie jedyna aktywność podejmowana na rzecz osób przybyłych z Ukrainy. Wspieramy również szkoły na Lubelszczyźnie – w tym momencie zatrudniamy cztery asystentki międzykulturowe, które pracują w placówkach w Kamionce, Chełmie oraz Łukowie. Prowadzimy Ogród Społeczny – miejsce uprawy roślin i aktywności lokalnej w Bratniku. Zatrudniałyśmy osobę, która koordynowała przekazywanie pomocy żywnościowej do Ukrainy i na przejściu granicznym w Jagodzinie. Prowadziłyśmy warsztaty psychologiczne dla rodziców dzieci z trudnościami integracyjnymi. W miarę możliwości wspieramy ukraińskie organizacje pozarządowe. O podejmowanych przez nas inicjatywach można przeczytać tutaj.

Działania pomocowe dla osób z Ukrainy mogą być realizowane dzięki dotacjom oraz darowiznom od osób prywatnych.

Przekazane dotacje i wsparcie rzeczowe pochodzą od następujących grantodawców: Choose Love, BNP Paribas, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundusz Feministyczny, Helvetico-Polish Collaboration, IKEA, Norsk Folkehjelp, Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, UNHCR, Urgent Action Fund for Women’s Human Rights, Urząd Miasta Lublin.