Warsztaty integracyjne dla kobiet

Serdecznie zapraszamy na zajęcia dla kobiet do naszego Sklepu Społecznego Rzeczy Drugie, miejsca spotkań w Lublinie przy ulicy Rybnej 4.

Zajęcia są bezpłatne.

Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o zapisywanie się pod adresem: dlaziemi@dlaziemi.org

SPOTKANIA Z RYTMEM

Tomasz Kozdraj – poniedziałki od 18.00 do 20.00

Podczas zajęć poznacie podstawy gry na bębnach i być może odkryjecie swój własny rytm. Nie trzeba umieć grać na instrumentach, nie trzeba także mieć własnego. Potrzebna jest cierpliwość i gotowość do wspólnej, muzycznej podróży, współpracy w grupie, otwartości na nowe rytmy.

SPOTKANIA ZE ŚPIEWEM

Elżbieta Rojek – środy od 18.00 do 20.00

Podczas zajęć rozwiniecie naturalne możliwości wokalne oraz poznacie wiele pieśni.

Ideą warsztatu jest odkrywanie możliwości głosowych, nabycie umiejętności śpiewu solo i w grupie, ale też pozbycie się barier i bycie razem w harmonii. Nie jest wymagana umiejętność śpiewania, ale cierpliwość i otwartość.

PRAKTYKI MIĘKKOŚCI

Agnieszka Sikorska – piątki od 18.00 do 20.00

Podczas zajęć wykorzystuję metody tańca współczesnego i improwizacji, które aktywizują ciało, pozwalając mu także połączyć się z jego miękkością. Elementy pilatesu, jogi, czy stretchingu otwierają przepływ dla ruchu, łączą nas z elastycznością tkanek. Dzielę się również wiedzą o dotyku i tym jak może on regulować nasz układ nerwowy.

Zajęcia będą się odbywać w ramach projektu „Takie same? Podobne? Różne? – integracja, włączanie, współpraca” sfinansowanego z darowizny IKEA.

Запрошуємо на заняття для жінок у нашій соціальній крамниці „Rzeczy Drugie”, що знаходиться в Любліні на вул. Рибній, 4.

Заняття є безкоштовними.

Кількість місць обмежена, тому просимо реєструватися на сайті: dlaziemi@dlaziemi.org.

ЗУСТРІЧІ З РИТМОМ

Томаш Коздрай – щопонеділка з 18.00 до 20.00.

Під час занять ви навчитеся основам гри на барабанах і, можливо, знайдете свій власний ритм. Вам не потрібно вміти грати на музичних інструментах, а також не потрібно мати власний інструмент. Все, що вам потрібно – це терпіння і готовність вирушити в музичну подорож разом, співпрацювати в групі та бути відкритим до нових ритмів.

ЗУСТРІЧІ ЗІ СПІВОМ

Ельжбета Роєк – щосереди з 18.00 до 20.00.

Під час майстер-класу ви розвинете свої природні вокальні здібності та вивчите багато пісень.

Ідея майстер-класу полягає в тому, щоб відкрити свої вокальні можливості, набути вміння співати солo і в групі, а також позбутися бар’єрів і бути разом в гармонії. Співочі вміння не є обов’язковим, лише – терпіння та відкритість.

М’ЯКІ ПРАКТИКИ

Аґнєшка Сікорська – по п’ятницях з 18:00 до 20:00.

На своїх заняттях я використовую сучасні танці та методи імпровізації, які активізують тіло, а також дозволяють йому з’єднатися зі своєю мягкістю. Елементи пілатесу, йоги або розтяжки відкривають потік для руху, з’єднуючи нас з гнучкістю тканин. Я також поділюся своїми знаннями про дотик і про те, як він може регулювати нашу нервову систему.

Заняття відбудеться в рамках проекту „Такий самий? Схожий? Різний? – Інтеграція, інклюзія, співпраця”, що фінансується за рахунок пожертви від IKEA

You are cordially invited to attend classes for women at our Social Shop Rzeczy Drugie, a meeting place in Lublin at 4 Rybna Street.

The classes are free of charge.

The number of places is limited, so please sign up at: dlaziemi@dlaziemi.org

MEETINGS WITH RHYTHM

Tomasz Kozdraj – Mondays from 18.00 to 20.00.

During the classes you will learn the basics of playing drums and perhaps discover your own rhythm. You don’t need to know how to play instruments, nor do you need to have your own. What you need is patience and readiness to go on a musical journey together, cooperation in a group, openness to new rhythms.

MEETINGS WITH SINGING

Elżbieta Rojek – Wednesdays from 18.00 to 20.00.

During the classes you will develop natural vocal abilities and learn many songs.

The idea of the workshop is to discover vocal possibilities, acquire the ability to sing solo and in a group, but also to get rid of barriers and be together in harmony. The ability to sing is not required, but patience and openness.

SOFTNESS PRACTICES

Agnieszka Sikorska – Fridays from 6:00 to 8:00 pm.

During the classes I use methods of contemporary dance and improvisation that activate the body, also allowing it to connect with its softness. Elements of Pilates, yoga, or stretching open the flow for movement, connecting us to the flexibility of tissues. I also share knowledge about touch and how it can regulate our nervous system.

The class will be held as part of the project „Same? Similar? Different? – Integration, Inclusion, Cooperation” funded by a donation from IKEA.