Spotkanie w Wojsławicach

24 października 2019 roku zostałyśmy zaproszone do Klubu Seniora w Wojsławicach. Grupa ponad 30 osób z gminy położonej w powiecie chełmskim na Lubelszczyźnie wysłuchała historii Kurdyjki, która opowiedziała o swojej uchodźczej drodze do Polski. Ze strony Stowarzyszenia uzupełniłyśmy te informacje o szczegóły dotyczące prawnych aspektów przebywania uchodźców w Polsce. Zainteresowanie było ogromne. Spotkaniu towarzyszyło głębokie wzruszenie, ale także pamięć o uchodźczej drodze Polaków w przeszłości. Było to pierwsze z cyklu spotkań zaplanowanych dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Drzewo i Jutro.

Projekt:
Powiązane wpisy:

Projekt realizowany przez:

Finansowanie: