Spotkanie w cyklu Porannego Domu Kultury w CSK Lublin

Ostatnio wszystkie wydarzenia są dla nas nowymi i pierwszymi po długiej przerwie…

15 września 2020 roku, Ewa Kozdraj wraz z Zaliną Tavgereevą były gościniami Porannego Domu Kultury (ramach cyklu vol. 3 Nowe trendy 2020) wCentrum Spotkania Kultur w Lublinie. “Mówiłyśmy o tym jak wiele nas łączy, jak wspólnie pracujemy i się przyjaźnimy”. Bardzo dziękujemy za zaproszenie Marcie Kurowskiej, prezesce Fundacji Tu Obok.

Projekt:
Powiązane wpisy:

Projekt realizowany przez:

Finansowanie: