Prezentacja Stowarzyszenia podczas Forum Organizacji Pozarządowych UMCS

22 marca 2023 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie miałyśmy przyjemność zaprezentować działania Stowarzyszenia, podczas pierwszej edycji Forum Organizacji Pozarządowych UMCS zorganizowanego w ramach Tygodnia Pracy Socjalnej. Naszą organizację reprezentowała Elżbieta Rojek – członkini zarządu. Udział w Forum był świetną okazją do opowiedzenia o podejmowanych inicjatywach. Szczególnie ważne dla nas było to, że mogłyśmy zaprezentować działania studentom i studentkom, mając nadzieję, że zachęcimy ich do podejmowania aktywności w sektorze pozarządowym. 

Wśród prezentowanych organizacji znalazły się również: Program Projektor, Fundacja Aktywizacja – Filia w Lublinie, Stowarzyszenie „Otwieracz”, Fundacja Przed Czasem, Fundacja Karuzela Aktywności, Fundacja Sempre a Frente oraz Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich. 

Cieszymy się, że współpraca pomiędzy Instytutem Pedagogiki UMCS a Stowarzyszeniem wciąż się rozwija. Jedną z jej form jest popularyzacja naszych działań oraz wsparcie merytoryczne. Warto wspomnieć, że na łamach czasopisma „Studia Migracyjne – Przegląd Migracyjny” ukazał się wspólny artykuł Ewy Kozdraj – prezeski Stowarzyszenia „Dla Ziemi” oraz dr Agaty Świdzińskiej – pracowniczki Instytutu Pedagogiki UMCS, przedstawiający działania organizacji. Zainteresowane osoby zapraszamy do lektury tekstu, można go pobrać pod tym linkiem.

Fot. Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS