Podsumowanie 2020 roku

2020 rok był 25. rokiem działalności Stowarzyszenia i początkiem nowej rzeczywistości. Pandemia odcięła nas od możliwości bezpośredniego spotkania z dziećmi i rodzicami mieszkającymi w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie. Stanęłyśmy przed zadaniem – jak bez możliwości bycia w Ośrodku sprostać wyzwaniom, przed którymi stają rodziny cudzoziemskie z dziećmi w wieku szkolnym? Dziś możemy powiedzieć, że pomimo wielu przeszkód i braku wystarczających środków finansowych chyba nam się udało.

O naszych działaniach w sferze edukacji online dzieci cudzoziemskich 2021 roku można przeczytać na stronie:

https://publicystyka.ngo.pl/dzieci-uchodzcze-i-wyzwania-edukacji-zdalnej-z-doswiadczen-stowarzyszenia-dla-ziemi-w-2020-roku

Projekt:
Powiązane wpisy:

Projekt realizowany przez:

Finansowanie: