Nowe grupy rozpoczęły zajęcia z języka polskiego

Od lipca 2023 roku, w naszym Miejscu w Lublinie, dwie nowe grupy rozpoczęły naukę języka polskiego jako obcego. Osoby pochodzące z Ukrainy mają możliwość uczestniczenia w darmowych zajęciach dzięki dotacji otrzymanej od firmy Ikea. Lekcje są częścią projektu „Takie same? Podobne? Różne? – integracja, włączanie, współpraca”. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu dla każdej z grup, prowadzi je Anastazja Lisowska.