Międzykulturowo i międzypokoleniowo w Miejscu w Lublinie

W ostatni poniedziałek, 8 maja 2023 roku, gościłyśmy w naszym Miejscu w Lublinie przedstawicielki Fundacji Karuzela Aktywności. Towarzyszyła im grupa seniorów i seniorek oraz kobiet pochodzących z Ukrainy. Wizyta miała charakter spotkania roboczego. Bardzo nam miło, że rozpoczynamy wspólną inicjatywę. W ramach projektu „Polska dla początkujących i zaawansowanych – podaj dalej!” seniorzy i seniorki wraz z ukraińskimi uchodźczyniami będą spotykać się przez dziesięć miesięcy na konwersacjach językowych.

Fundacja Karuzela Aktywności jest jedną z organizacji realizujących projekt, a nasze Stowarzyszenie pomogło w rekrutacji osób pochodzących z Ukrainy oraz udostępnia przestrzeń na spotkania. Bardzo się cieszymy, że możemy współpracować przy tej międzykulturowej i międzypokoleniowej inicjatywie.

Projekt realizowany jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Partnerem jest Polskie Forum Migracyjne.