Ewa Kozdraj na VI Forum Fundacji Korporacyjnych

15 listopada 2022 roku Ewa Kozdraj uczestniczyła w VI Forum Fundacji Korporacyjnych. Wydarzenie zorganizowało Forum Darczyńców w Polsce. W panelu, w którym udział wzięły także przedstawicielki Fundacji Ocalenie oraz Fundacji „Nasz Wybór”, Ewa Kozdraj podzieliła się doświadczeniami Stowarzyszenia w obszarze wsparcia uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy oraz współpracy z partnerami biznesowymi i fundacjami korporacyjnymi. 

Fot. Forum Darczyńców w Polsce