Edukacja i migracja. Doświadczenia Stowarzyszenia “Dla Ziemi” 

Stowarzyszenie “Dla Ziemi” zakończyło cykl szkoleń poświęconych edukacji osób z doświadczeniem migracji. Spotkania odbywały się w lutym i marcu 2024 roku w ramach projektu “Akcja Integracja” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.  Szkolenia prowadziła Małgorzata Pamuła-Behrens, profesorka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji […]