Kampania społeczna „To, co najważniejsze”

Nasza organizacja działa w obszarze wsparcia uchodźców i uchodźczyń oraz ich integracji ze społecznością lokalną. Celem podejmowanych inicjatyw jest stworzenie przestrzeni wzajemnego szacunku i przyjaznej wspólnoty. Jedno z narzędzi wykorzystywanych do osiągnięcia założonych zamierzeń to kampania społeczna „To co najważniejsze”. Jest ona częścią projektu „Włączone” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w […]

478 osób skorzystało z noclegów krótkoterminowych

Dzięki współpracy z Fundacją Biedronki w 2022 roku udało nam się zapewnić bezpieczne noclegi tymczasowe dla 478 osób z Ukrainy. Bardzo się cieszymy, że Fundacja Biedronki oceniła bardzo dobrze naszą współpracę i kontynuuje finansowanie programu w 2023 roku przeznaczając na ten cel 250 000 zł. Osoby chcące skorzystać z programu noclegów krótkoterminowych zapraszamy do kontaktu […]