Spotkania w Klubach Kobiet Aktywnych na Lubelszczyźnie

Spotkania w Klubach Kobiet Aktywnych na Lubelszczyźnie z udziałem kobiet mających za sobą doświadczenie migracji lub uchodźctwa. Spotkania rozpoczęłyśmy już w 2015 roku i kontynuujemy je do dzisiaj (z powodu pandemii w ograniczonym stopniu). Była to pierwsza inicjatywa na Lubelszczyźnie, która w tak dużym zakresie łączyła polskie kobiety, mieszkające na terenach wiejskich województwa lubelskiego, z […]