Projekt DiA – pamiątki z Kopenhagi

Pod koniec lutego 2020 roku dwie przedstawicielki stowarzyszenia – Ewa Kozdraj i Elżbieta Rojek wzięły udział w spotkaniu w Kopenhadze, prowadzonym przez partnera projektu – organizację Crossing Borders (https://crossingborders.dk/). Jej misją jest edukacja obywateli i zwiększanie świadomości nauczycieli w zakresie globalnych problemów, aby przyczyniać się do budowania pokojowego i zrównoważonego świata. Tematem spotkania był dialog […]