Zawody online

Jak zacząć biznes online? Z uwagi na duże zainteresowanie tą tematyką 10 lutego 2023 roku odbyło się kolejne spotkanie poświęcone temu zagadnieniu. W trakcie wydarzenia uczestniczki mogły dowiedzieć się, w jaki sposób rozpocząć pracę zarobkową zdalnie. Jak promować swoje działania i gdzie szukać wsparcia na początku tej ścieżki zawodowej.

Wydarzenia adresowane do kobiet z Ukrainy koordynuje Veronika Bilous, której zatrudnienie jest możliwe dzięki dotacji udzielonej przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu „Fundusz Solidarności z Ukrainą”.