Informacje dla uchodźców z Ukrainy

Інформація для українських біженців

Informacja dla obywateli Ukrainy, którzy chcą wyjechać do Polski

Na granice Ukrainy i Polski przez całą dobę pracują osiem samochodowych punktów kontrolnych:

 1. Ustiług  Zosin
 2. Jagodzin  Dorohusk
 3. Uhrynów Dołhobyczów
 4. Rawa Ruska  Hrebenne
 5. Hruszew Budomierz
 6. Krakowiec  Korczowa
 7. Szeginie  Medyka
 8. Smolnice  Kroscienko

Również można przekroczyć granice pociągiem z stancji Mościska i z dworca kolejowego we Lwowie.

Інформація для громадян, які планують поїздку до Польщі

На кордоні України з Республікою Польща цілодобово функціонують 8 автомобільних пунктів пропуску:

 1. Устилуг – Зосін
 2. Ягодин – Доругуськ
 3. Угринів – Долгобичив
 4. Рава-Руська – Хребенне
 5. Грушів – Будомеж
 6. Краківець – Корчова
 7. Шегині – Медика
 8. Смільниця – Кросьценко

Пропуск громадян також здійснюється потягами зі станції “Мостиська” та залізничного вокзалу міста Львів.

Dokumenty potrzebne do przekroczenia granicy:
 1. Paszport biometryczny;
 2. Paszport zwykły (tylko dla osób opuszczających terytorium Ukrainy, gdzie trwają działania wojenne);
 3. Wiza (obywatel Schengen lub polski) lub inny ważny dokument zezwalający na wjazd i pobyt w Polsce (na przykład karta pobytu). Wyłącznie posiadacze paszportów biometrycznych są zwolnieni z obowiązku wizowego;
 4. Zgoda komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

Przy przekraczaniu granicy samochodem dodatkowo jest wymagane:

 1. prawo jazdy;
 2. dokument potwierdzający rejestrację pojazdu;
 3. ubezpieczenie pojazdu.
Czy można wyjechać do Polski z nieważnym paszportem zagranicznym?

Nie. Nieważny paszport nie daje obywatelom Ukrainy prawa do wyjazdu za granicę.

Документи, необхідні для перетину кордону:
 1. Біометричний паспорт;
 2. Звичайний закордонний паспорт (тільки для виїзду з території України, де ведуться бойові дії);
 3.  Віза (шенгенська або польська) або інший дійсний документ, що дозволяє в’їзд і перебування в Польщі (наприклад, карта побуту). Лише власники біометричних паспортів звільнені від візової вимоги;
 4.  Згода начальника Прикордонної служби, що надається при перетині кордону.

 

При перетині кордону на автомобілі додатково необхідно:

 1. водійські права;
 2. документ, що підтверджує реєстрацію транспортного засобу;
 3. страхування автомобіля.
Чи можливо виїхати за кордон за закордонним паспортом, що недійсний?

Недійсний паспорт громадянина України для виїзду за кордон не дає право громадянам України виїжджати за кордон.

Czy można wyjechać z Polski, a potem wrócić?

Ukraińcy, którzy wjechali do Polski po 24 lutego 2022 roku, mogą mieszkać w Polsce przez 18 miesięcy i wyjechać z Polski  maksymalnie na 30 dni w dowolnym czasie. Może to być wyjazd lub wyjazdy jak na Ukrainę, tak i do innych krajów.

Ponowny wjazd do Polski bez paszportu międzynarodowego (biometrycznego lub zwykłego) jest zabroniony.

Чи можна українцям виїхати з Польщі і потім повернутися?

Українці, які в’їхали в Польщу після 24 лютого 2022 року, можуть жити в Польщі 18 місяців і виїзжать з Польщі на термін до 30 днів у будь-який момент. Це може бути поїздка чи поїздки як в Україну так і до інших країн.

Повторний в’їзд до Польщі без закордонного паспорта (біометричного чи звичайного) заборонено.

Czy Ukraińcy, którzy otrzymali w Polsce status pomocy tymczasowej, mogą swobodnie podróżować po UE?

Od 23 lutego 2022 roku Ukraińcy mogą swobodnie podróżować do krajów UE, pobierając mobilny dodatek Diia.pl.

Dokument Diia.pl dostępny jest przez aplikację mobilną mObywatel, którą można zainstalować na telefonach komórkowych z systemem Android i iOS.

Więcej informacji o Diia.pl / Diia.pl
 
Jak dodać Diia.pl do swojego smartfonu https://www.gov.pl/…/mobywate…/jak-dodac-dokument-diiapl
"Diia" dla przekroczenia granicy polsko-ukraińskiej

Obywatele Ukrainy, którzy zarejestrowali swój status na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie uzyskują prawa do przekroczenia granicy wyłącznie poprzez uzyskanie numeru PESEL. Do przekroczenia granicy potrzebne będzie okazanie paszportu oraz dokumentu elektronicznego w aplikacji mobilnej „diia.pl”. 

PESEL bez dokumentu elektronicznego w aplikacji mobilnej „diia.pl” nie uprawnia obywateli Ukrainy do ponownego wjazdu do Polski lub podróży na tej podstawie do innych państw strefy Schengen.

Чи можуть українці, які набули статусу тимчасової допомоги в Польщі, вільно подорожувати країнами ЄС?

З 23 липня 2022 року українці можуть вільно подорожувати країнами ЄС, завантаживши мобільний додаток Diia.pl.

Документ Diia.pl доступний через мобільний додаток mObywat, який можна встановити на смартфон  Android та iOS.

Більше про Дія пл / Diia.pl
 
Як додати Дія пл /Diia.pl у свій смартфон https://www.gov.pl/…/mobywate…/jak-dodac-dokument-diiapl
"Diia" для перетину польсько - українського кордону

Громадяни України, що зареєстрували своє перебування на території Республіки Польща не набувають права перетину кордону виключно на підставі отримання номера PESEL. Для перетину кордону необхідно буде пред’явити паспорт та електронний документ, що діє, в мобільному додатку „diia.pl”. 

Таким чином, свідоцтво про присвоєння номера PESEL без електронного документа в мобільному додатку „diia.pl” не дає права громадянам України повторно в’їжджати на територію Польщі або виїжджати на цій підставі в інші країни Шенгенської зони. 

Emerytury dla osób, które wyjechały z Ukrainy
Jeśli osoba przed wojną otrzymywała emeryturę na  poczcie w Ukrainie, teraz ona musi zmienić format otrzymywania emerytury. Wszystko można zrobić online na oficjalnej stronie. Trzeba załogować się na stronie https://portal.pfu.gov.ua, wybrać rozdział „zwiana wypłat emerytury” i dodać tam konto karty ukraińskiego banku. Jeżeli u tej osoby nie ma karty, to można teraz założyć online kartę na stronie https://privatbank.ua -Digital karta. Za pomocą tej karty można  płacić online, brać gotówkę z bankomatów w Polsce gdzie jest opcja NFC ta ona jest aktualna dla otrzymywania emerytury.
Пенсії для осіб, які залишили Україну

Якщо людина до війни отримувала пенсію поштою в Україні, то тепер їй необхідно змінити формат отримання пенсії. Все можна зробити онлайн на офіційному сайті. Необхідно зайти на сайт https://portal.pfu.gov.ua, обрати розділ „пенсійні виплати” та додати туди картковий рахунок українського банку. Якщо у Вас немає карти, то тепер можна завести онлайн карту на сайті https://privatbank.ua – Digital card. За допомогою цієї картки ви можете платити онлайн, знімати готівку у банкоматах у Польщі, де є опція NFC, і вона дійсна для отримання пенсії.

Gdzie można znaleźć pomoc dla Ukraińców w Polsce?

Kilka źródeł o pomocy dla Ukraińców w Polsce:

Де знайти допомогу для українців у Польщі?

Ось кілька ресурсів про допомогу українцям у Польщі:

Pomoc finansowa z UNHCR dla Ukrainy
Фінансова допомога від УВКБ ООН для України
„Pomoc Polakom z Ukrainy"

Informacja dla osób z Ukrainy, które przybyły do Polski po 24 lutego i przebywają w Państwa otoczeniu, o możliwości skorzystania z wsparcia w ramach projektu „Pomoc Polakom z Ukrainy”.

Projekt „Pomoc Polakom z Ukrainy” finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022 jest skierowany do Polaków, posiadaczy Karty Polaka i członków ich najbliższej rodziny z Ukrainy, którzy znaleźli się Polsce od dnia 24.02.2022 r. z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy.

Z pomocy mogą skorzystać:

– Posiadacze KARTY POLAKA oraz członkowie ich najbliższej rodziny obejmującej współmałżonka, wstępnych i zstępnych

– Osoby, które posiadały KARTĘ POLAKA, natomiast utraciła ona ważność z powodu uzyskania zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP lub polskiego obywatelstwa, a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz zstępni (dzieci, wnukowie)

– Obywatele polscy posiadający stałe miejsce zamieszkania na Ukrainie (zameldowanie), a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie oraz zstępni (dzieci, wnukowie)

– Osoby posiadające decyzje o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia, a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz zstępni (dzieci, wnukowie)

Warunkiem łącznym we wszystkich wymienionych przypadkach dla każdego beneficjenta z osobna jest fakt przybycia na terytorium Rzeczypospolitej z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy od 24.02.2022 roku.

Oferujemy:

– przekazanie zapomóg finansowych(1 505 zł dla osoby dorosłej, 752,5 zł dla osoby niepełnoletniej)

– organizację bezpłatnego kursu języka polskiegodla osób dorosłych

– dofinansowanie działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych(kursy doszkalające, kursy zawodowe itp.)

– dofinansowanie pomocy specjalistów:psychologów, tłumaczy przysięgłych, prawników, lekarzy itp.

– wsparcie konsultacyjno-adaptacyjne

Ze wszystkich form pomocy (zapomoga, pomoc specjalistów, kurs języka polskiego itd.) w ramach projektu „Pomoc Polakom z Ukrainy” skorzystać można jednorazowo za pośrednictwem jednej z trzech organizacji: Fundacji Wolność i Demokracja, Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Projekt jest współorganizowany przez trzy organizacje pozarządowe

Fundację Wolność i Demokracja

Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

W razie dodatkowych pytań – służymy pomocą: +48889426452, e-mail: e.pietrzak@swp.org.pl

"Допомога полякам з України"

Інформація для мешканців України, які прибули до Польщі після 24 лютого та проживають у Панства, про можливість скористатися підтримкою в рамках проекту „Допомога полякам з України”.

Проект „Допомога полякам з України”, що фінансується за кошти Канцелярії прем’єр-міністра в рамках громадського завдання про допомогу полякам та полякам за кордоном 2022 року, призначений для поляків, власників Карти поляка та їхніх найближчих родичів з України, які опинились у Польщі станом на 24.02.2022 року через воєнні дії в Україні.

Можуть скористатися допомогою:

– Власники Карти Поляка та члени їхньої найближчої родини: чоловік/дружина, нащадки та нащадки нащадків.

– Власники Карти поляка, термін дії якої закінчився у зв’язку з отриманням дозволу на постійне проживання на території Республіки Польща або польського громадянства, а також члени їх найближчої сім’ї: чоловік/дружина, батьки, бабусі, дідусі та діти, онуки, родичі.

– Громадяни Польщі, які постійно проживають в Україні (зареєстроване місце проживання), а також члени їх найближчої сім’ї: чоловік/дружина, батьки, бабусі, дідусі та діти, онуки, родичі.

– Особи, які мають рішення про отримання репатріаційної візи або рішення про підтвердження польського походження, а також члени їх найближчої сім’ї: чоловік/дружина, батьки, бабусі, дідусі та діти, онуки, родичі.

Сукупною умовою у всіх вищезгаданих випадках для кожного окремого бенефіціара є факт прибуття на територію Республіки у зв’язку з бойовими діями, що ведуть на території України з 24.02.2022 року.

Ми пропонуємо:

–  надання фінансової підтримки (1505 злотих для дорослого, 752,5 злотих для неповнолітнього)

– організація безкоштовного курсу польської мови для дорослих

– співфінансування заходів, пов’язаних із підвищенням професійної кваліфікації (курси підвищення кваліфікації, професійні курси тощо)

– співфінансування допомоги фахівців: психологів, перекладачів, юристів, лікарів тощо.

– консультаційна та адаптаційна підтримка

Всі види допомоги (допомога, допомога спеціаліста, курси польської мови тощо) в рамках проекту „Допомога полякам з України” можна використовувати один раз через одну з трьох організацій: Фонд „Свобода і демократія”, Фонд „Допомога полякам на Сході”„Асоціація „Польська громада”.

Проект спільно організований трьома неурядовими організаціями

„Свобода і демократія”

Фонд „Допомога полякам на Сході”

„Асоціація „Польська громада”

Якщо у вас виникнуть додаткові питання – ми допоможемо: +48889426452, e-mail: e.pietrzak@swp.org.pl

Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami

1. Ośrodek informacji osób niepełnosprawnych
Ul. Tomasza Zana 38 p.014a
Pn-pt 8-16
+48 81 466 30 83
Punkt informacyjny.

2. Miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności
Ul. Magnoliowa 2
Pon.9-17, Wt.-Pt 7.30-15.30
•wydawanie orzeczeń o stopni niepełnosprawności, legitymacji
osób niepełnosprawnych, karta parkingowa dla osób
niepełnosprawnych.

3. Polskie towarzystwo na rzecz osób z niepełnosprawnością
intelektualną
Ul. Rogowskiego 5
81 742 19 93
•Rehabilitacja, wsparcie pedagoga specjalnego.

4. Fundacja Alpha
•Pomoc terapeutyczna dla dzieci ze spektrum autyzmu z Ukrainy
500 477 015 pani Slawa ( kontakt w J. ukraińskim w godzinach
10-12)


5. Pomoc medyczna infolinia (j.ukraiński)
+48 800 137 200                           

•bezpłatna opieka zdrowotna

•przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie
wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży
Granicznej RP w dokumencie podróży potwierdzający legalny
pobyt na terytorium RP po przekroczeniu granicy od 24.02.22.

6. Pomoc psychologiczna
Centrum interwencji kryzysowej w Lublinie
Ul. Probostwo 6A
•dyżur psychologa w j.ukraińskim
Pn-pt 15-19
575983457 Probostwo 6a
•sobota 9-14
+48 733 588 900 Północna 125

Aby dowiedzieć się więcej i pobrać aplikację OneNote, odwiedź
witrynę www.onenote.com.

Допомога людям з обмеженими можливостями

1. Інформаційний центр для людей з обмеженими можливостями
вул. Томаша Зана 38 кімната 014а
Пн-Пт 8-16
+48 81 466 30 83
Інформаційний пункт.

2. Муніципальна бригада з атестації людей з обмеженими можливостями
вул. Магнольова 2
Пн 9-17, Вт-Пт 7.30-15.30
•видача довідок про ступінь інвалідності, посвідчень особи
люди з обмеженими можливостями, паркувальна картка для осіб
вимкнено.

3. Польське товариство людей з обмеженими можливостями
інтелектуальними
вул. Роговського 5
81 742 19 93
• Реабілітація, супровід педагога-дефектолога.

4. Фонд Альфа
•Терапевтична допомога дітям з аутизмом з України
500 477 015 Пані Слава (контакт українською між
10-12)

5. Телефон довіри (укр.)
+48 800 137 200

•безкоштовне медичне обслуговування

• доступний громадянам України, які мають посвідчення
виданим Прикордонною службою Республіки Польща або штамп варти
Кордон Республіки Польща в проїзному документі, що підтверджує законність
перебування на території Республіки Польща після перетину кордону з 24.02.22р.

6. Психологічна допомога
Центр кризового втручання в Любліні
вул. Ректорська 6А
• психолог укр
Пн-Пт 15-19
575983457 Настоятельська 6а
• Субота 9-14
+48 733 588 900 Північна 125

Щоб дізнатися більше та завантажити OneNote, відвідайте
www.onenote.com.

Pomoc na Lubelszczyźnie:

Infolinie:

Całodobowa infolinia w Lublinie:

+48 533 391 569

Infolinia Urzędu do Spraw Cudzoziemców:

+48 47 721 75 75 (całodobowo)

Punkty informacyjne i pomocowe:

Punkty Recepcyjne w województwie lubelskim:

https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/punkty-recepcyjne-i-informacyjne-пункти-прийому-та-інформації

Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie

Peowiaków 12, tel: 533 391 569 godziny otwarcia:10.00-18.00

Pomoc informacyjna (pomoc prawna, psychologiczna, pomoc w zorganizowaniu edukacji dla dzieci, oraz pomoc w znalezieniu pracy):

Punkt informacyjny dla Cudzoziemców

Czechowska 15 

Legalizacja pobytu poniedziałek: 10.00-16.30

wtorek-piątek: 8.00 -14.30

Parter budynku

Urząd Wojewódzki

Spokojna 4

81 742 43 08

godziny otwarcia: 7.30-15.30

Community Center Krakowskie Przedmieście 39 

696 800 262 https://hf.org.pl/dzialania/pomoc-ukrainie/,  602 430 868

Pn-pt 10-12

Wtorek, czwartek, piątek dodatkowo 15-17

Wsparcie psychologa, pomoc prawna, bezpłatne kursy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bezpłatna asysta w załatwianiu spraw w instytucjach publicznych w tym tłumaczeniowe, wparcie integracji uchodźców w szkołach, pomoc w znalezienie mieszkania

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas

Archidiecezji Lubelskiej 15

+48 504 930 436

Centrum Pomocy Humanitarnej PCK, 

Bursaki 17 (można przyjść do miesiąca po przekroczeniu granicy) – odzież, obuwie, wózki dla dzieci

Oddział Pomocy Społecznej

Diamentowa 2 , Lublin 

81 528 76 29

Pomoc psychologiczna usługa asystenta dla osoby niepełnosprawnej, opieka nad dzieckiem. Za około 2 tygodnie wprowadzona zostanie pomoc z zakresu pracownika socjalnego (doradztwo życia codziennego)

Punkt pomocowy al. Piłsudskiego 22

(dawna Hala Start), jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00. 81 466 69 96 punkt wydawania paczek żywnościowych i suchego prowiantu (żywność wydawana za okazaniem paszportu, mogą się też zgłaszać osoby które przyjęły uchodźców do swojego domu, ale muszą być razem z tą osobą i jej paszportem

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Zielona 20 – odzież dla dzieci

Bractwo im. św. Brata Alberta w Lublinie 

81 532 64 37

ulica Zielona 3 

jedzenie poniedziałek-piątek 7:30-15:30

Klub dla dzieci „Українська Домівка”

451 192 468

Zajęcia dla dzieci, warsztaty, zajęcia integracyjne, pomoc psychologiczna dla dzieci(3-16lat) i mam z Ukrainy, możliwość zostawienia dziecka(od 7 roku życia) pod opiekę na czas trwania zajęć. Czynne 12-20

Galeria Labirynt

Popiełuszki 5, warsztaty dla dzieci i młodzieży

Świetlica dla dzieci Centrum Kultury w Lublinie

Peowiaków 12 (pokój 16) , Kowalska 3 od 14.00 do 18.00 od poniedziałku po piątku

Informacja pomocowa

www.gov.pl

ua.gov.pl

Pomoc medyczna:

Infolinia Ministerstwa Zdrowia w j.ukraińskim i polskim

+48 800 137 200

Przychodnia Studencka Lublin

(Czechowska 10/43)

81 747 77 17

Centr Medyczne „Sanitas”

Okopowa 3

+48 81 53 40 400

Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

ul. Probostwo 6a 

81 466 55 46

+48 733 588 900,

ul. Północna 125 – dyżur psychologa w języku ukraińskim

DOZ infolinia informacja o lekach i aptekach:

800 110 110  (24/7)

Informacja prawna:

Portal prawny dla osób uciekających z Ukrainy:

http://www.ukraina.interwencjaprawna.pl,

help.unhcr.org/poland/how-to-find-help

WAW_Immigration@twobirds.com

+48 539 095 435

+48 539 018 452

9-16  poniedziałek-piątek

Instytut na rzecz Państwa Prawa:

+48 881 91 71 71,

+48 884 00 67 74

Otrzymanie numeru Pesel

Centrum Obsługi Obywateli Ukrainy

ul. Zemborzycka 88

BOM przy ul. Wieniawska 14

BOM przy ul. Filaretów 44

Ze sobą mieć:

zdjęcie 35mm x 45mm; numer do kontaktu, adres e-mail; dokument potwierdzający tożsamość

Otwieranie konta bankowego

Ze sobą mieć: paszport z pieczątką przekroczenia granicy, osoby z paszportem wewnętrznym (tłumaczenie paszportu na język polski, numer pesel)

Profil zaufany:

https://pz.gov.pl/dt/login/login

Strony wyszukiwania bezpłatnych miejsc noclegowych

https://uasos.org/

Pomoc uchodźcom z ukrainy

https://pomagamukrainie.gov.pl/#potrzebuje-pomocy

Oferty pracy dla obywateli Ukrainy:

Pomoc w znalezieniu pracy: Miejski Urząd Pracy w Lublinie

ul. Niecała 14

https://muplublin.praca.gov.pl/

www.gospodarczy.lublin.eu/ukraina

https://praca-lublin-ukraina.pl/ (strona w języku ukraińskim)

https://www.olx.pl/dla-ukrainy/praca-ua/ (możliwość włączenia tłumaczenia ogłoszeń na język ukraiński)

https://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#

Możliwość przełączenia na język ukraiński

Pomoc finansowa

Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 40 zł oraz pomóc jednorazowa w wysokości 300 zł.

Centrum Pomocy obywatelom Ukrainy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie

ul. Zemborzycka 88 lokal 92

poniedziałek-piątek: od 7.30 do 15.30

Wsparcie finansowe ONZ w Lublinie  700 zł , 

Fundacja PCPM https://pcpm.org.pl/

Osoby zainteresowane mogą dokonać rejestracji na stronie PCPM: https://pcpm.org.pl/oraz poprzez przekierowanie do formularza ze strony Urzędu Miasta Lublin:https://lublin.eu/ua/lublin/news/-,377,1175,1.html.

W sytuacji zagrożenia handlu ludźmi

+48 22 6280120

+48 605 687 750

 

Допомога на Люблінщині:

Гарячі лінії:

Гаряча лінія в Любліні:

+48 533 391 569 – цілодобово

Гаряча лінія Управління у справах іноземців:

+48 47 721 75 75 – цілодобово

Пункти інформації та допомоги:

Пункти прийому біженців

https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/punkty-recepcyjne-i-informacyjne-пункти-прийому-та-інформації

Люблінський соціальний комітет допомоги Україні

вул. Пеовяків 12 , тел: 533 391 569. Години роботи: 10.00-18.00
Інформаційна допомога (юридична допомога, психологічна допомога, допомога в організації навчання дітей, допомога в працевлаштуванні):

Інформаційний пункт для іноземців

вул. Чеховська 15. Години роботи: понеділок: 10.00-16.30, вівторок-пятниця: 8.00-16.30 Легалізація перебування
Перший поверх будівлі

Люблінське воєводське управління

тел: 81 742 43 08
Години роботи: 7.30-15.30

Community Center

вул. Краківське передмістя 39, тел: 602 430 868 https://hf.org.pl/dzialania/pomoc-ukrainie/,
Години роботи: понеділок-п’ятниця 10.00- 12.00 вівторок, четвер, п’ятниця додатково 15-17
Психологічна підтримка, юридична допомога, безкоштовні мовні курси для дітей, молоді та дорослих, безкоштовна допомога у вирішенні справ у державних установах, включаючи переклад, підтримка інтеграції біженців у школах, допомога в пошуку квартири

Карітас Люблінської архиєпархії

Центр допомоги мігрантам та біженцям вул. Примаса Стефана Вишиньскєго 2 (вхід до Алеї Унії Любельської 15 ) тел: +48 504 930 436
понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця о год. 9-14.00

Пункт гуманітарної допомоги

вул. Бурсакі 17 (з понеділка по п’ятницю, працює 7.00-15.00) (можна приїхати до місяця після перетину кордону) – одяг, взуття, коляски для дітей

Регіональний центр соціальної допомоги у Любліні

вул. Діаментова 2
Допомога психологічна, служба асистента психологічної допомоги інваліду, догляд за дитиною. Приблизно через 2 тижні буде запроваджено допомога соціального працівника (консультації щодо щоденного проживання)
Міський пункт видачі продуктових наборів
Пілсудського 22 (колишня Hala Start). Графік роботи з понеділка по п’ятницю з 9.00-15.00, тел: 81 466 69 96
Пункт видачі продуктових наборів та упакованих ланчів (харчування видається за паспортом, також можуть звертатися особи, які прийняли біженців додому, але вони повинні бути разом із цією особою та своїм паспортом

Товариство друзів дітей,

вул. Зелена 20 — одяг для дітей

Братство милосердя святого брата Альберта,

вул. Зелена 3, Люблін,

тел: 81 532 64 37

понеділок-п’ятниця 7:30-15:30

Дитячий клуб Українська домівка,

тел: 451 192 468. Години роботи: 12-20
Заняття для дітей, майстер-класи, інтеграційні заняття, психологічна допомога дітям (3-16 років) та матерям з України, можливість залишити дитину (від 7 років) під опікою на час занять.

Галерея «Лабіринт»

вул. Попелюшки 5, майстер-класи для дітей та підлітків
Група продовженого дня Центру культури в Любліні, Пеовяків12 (кімната 16),
Ковальська 3 з 14.00 до 18.00 з понеділка по п’ятницю.

Довідкова інформація

www.gov.pl
ua.gov.pl

Медична допомога:

Гаряча лінія МОЗ українською та польською мовами +48 800 137 200

Люблінська студентська клініка

вул. Чеховська 10/43

81 747 77 17

Медичний центр „Sanitas”

вул. Окопова 3

+48 81 53 40 400

Центр кризового втручання в Любліні

вул. Пробоство 6а 

81 466 55 46

+48 733 588 900, вул. Пулноцна 125 – чергування психолога українською

Довідкова лінія DOZ щодо ліків та аптек: 800 110 110 (цілодобово)

Юридична інформація:

Юридичний портал для людей, які втікають з України: http://www.ukraina.interencjaprawna.pl, help.unhcr.org/poland/how-to-find-help

WAW_Immigration@twobirds.com
+48 539 095 435
+48 539 018 452
9-16 понеділок-п’ятниця

Фонд Інститут Правової Держави :

+48 881 91 71 71,

+48 884 00 67 74

на вул. Шопена 14

Отримання номера PESEL

Центр обслуговування громадян України

вул. Земборжицька 88
Офіс обслуговування громадян на вул. Венявська 14
Офіс обслуговування громадян на вул. Філаретів 44
Мати з собою:
фото 35мм х 45мм; номер телефону, адреса електронної пошти; документ, що посвідчує особу

Відкриття банківського рахунку

При собі мати: паспорт зі штампом про перетин кордону, особи з внутрішнім паспортом (переклад паспорта на польську мову, номер PESEL)

Довірений профіль:

https://pz.gov.pl/dt/login/login

Сторінки пошуку безкоштовного житла

https://uasos.org/
https://ukrainesupport.net/pl/
https://pomagamukrainie.gov.pl/#potrzebuje-pomocy

Пропозиції роботи для громадян України:

Допомога в пошуку роботи: Центр зайнятості в Любліні

вул. Нецала 14
https://muplublin.praca.gov.pl/
www.gospodarczy.lublin.eu/ukraina
https://praca-lublin-ukraina.pl/ (сторінка українською)
https://www.olx.pl/dla-ukrainy/praca-ua/ (можливість ввімкнути переклад оголошень на українську)
https://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/listaOfert
Możliwość przełączenia na język ukraiński

Фінансова підтримка

Грошова допомога на забезпечення проживання та харчування громадян України 40 злотих та одноразова допомога у розмірі 300 злотих.
Центр допомоги українським громадянам при Міському центрі підтримки сім’ї в Любліні
вул. Земборжицької 88, кімната 92
Понеділок-п’ятниця: з 7.30 до 15.30

Фінансова підтримка ООН у Любліні 700 злотих, Фундація PCPM https://pcpm.org.pl/
Зацікавлені особи можуть зареєструватися на веб-сторінці PCPM: https://pcpm.org.pl/ та перенаправивши на форму з Люблінської мерії: https://lublin.eu/ua/lublin/news/-,377,1175 , 1.html.

У разі виникнення загрози торгівлі людьми

+48 22 6280120

+48 605 687 750

Chełm

Schronisko młodzieżowe

Lwowska 24
Noclegi 24h/dobę
784 284 070

Dworzec PKP

ul. Kolejowa 89
Punkt informacyjny

Punkt recepcyjny + noclegi

Czarnieckiego 8
82 562 0022

Хелм

Молодіжний гуртожиток

Львівська 24
Проживання 24 години на добу
784 284 070

Залізничний вокзал

вул. Колейова 89
Інформаційний пункт

Приймальний пункт + ночівлі

Чарнецького 8
82 562 0022

Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego

Szanowni Państwo,

informujemy, iż trwa nabór osób chcących skorzystać z bezpłatnych zajęć z podstaw języka polskiego, w ramach projektu „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” realizowanego przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Dotychczas ze szkoleń skorzystało już ponad 400 osób w ramach 34 grup utworzonych w kilkunastu miejscowościach województwa lubelskiego!

Poniżej przekazujemy Państwu niezbędne informacje dotyczące projektu:

Bezpłatne szkolenia z podstaw języka polskiego są przeznaczone dla osób dorosłych uciekających przed wojną, które przybyły legalnie z Ukrainy do Polski od 24 lutego 2022 r. i które przebywają na obszarze województwa lubelskiego;
Planowane jest przeszkolenie łącznie 1800 osób;
W ramach szkolenia uczestnicy zrealizują 60 godzin lekcyjnych zajęć z podstaw języka polskiego, które trwają ok. 8 tygodni (2 spotkania w tygodniu po 4 godziny lekcyjne). Po zakończeniu zajęć, kursanci otrzymują zaświadczenia o odbytym szkoleniu i nabytych umiejętnościach;
Kursy prowadzone są w maksymalnie dwunastoosobowych grupach, w systemie stacjonarnym oraz zdalnym (w zależności od preferencji uczestników), w terminach i miejscach możliwie dostosowanych do potrzeb słuchaczy;
Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, natomiast szkolenia realizowane są przez zewnętrzne instytucje szkoleniowe;
Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną, poprzez aktywny formularz online (opcja preferowana) dostępny pod adresem: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx? oraz na stronie internetowej https://www.lubelskie.pl Dostęp do formularza można uzyskać także poprzez zeskanowanie smartfonem lub tabletem kodu QR znajdującego się na plakacie/ulotce oraz w załączniku do niniejszej wiadomości.
Zgłaszać można się także osobiście lub listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin;
Szczegółowe informacje, w tym między innymi: regulamin naboru i uczestnictwa, formularz zgłoszeniowy oraz plakat informujący o wsparciu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w zakładce: https://www.lubelskie.pl/lubelskie-pomaga-ukrainie-nauka-jezyka-polskiego/ – wszystkie dokumenty dostępne są w języku polskim i ukraińskim.

Dodatkowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać pod nr tel. 81 47 81 210, 81 47 81 219 – w języku polskim oraz ukraińskim.

W załączeniu znajdują się:

Informacja o projekcie w formie plakatu;
Kod QR z dostępem do aktywnego formularza zgłoszeniowego – możliwość zgłoszenia się online;
Formularz zgłoszeniowy w formacie pdf do wydrukowania, wypełnienia i wysłania – dla osób, które chcą zgłosić się poprzez formularz papierowy;
Regulamin rekrutacji w języku polskim;
Regulamin rekrutacji w języku ukraińskim.

Люблінщина допомагає Україні - вивчаємо польську мову

Шановні пані та панове

повідомляємо, що наразі триває набір осіб, які хотіли б скористатися безкоштовними заняттями з основ польської мови, в рамках проекту „Люблінщина допомагає Україні – вивчаємо польську мову”, що реалізується Департаментом культури, освіти та національної спадщини Маршалківського управління Люблінського воєводства в м. Люблін.

На сьогоднішній день вже понад 400 осіб пройшли навчання у складі 34 груп, створених у кількох містах Люблінського воєводства!

Нижче ми надаємо Вам необхідну інформацію щодо проекту:

Безкоштовне навчання основам польської мови призначене для повнолітніх осіб, які втікають від війни, які легально прибули з України до Польщі з 24 лютого 2022 року та проживають на території Люблінського воєводства;
Загалом планується підготувати 1 800 осіб;
У рамках тренінгу учасники пройдуть 60 аудиторних годин базових занять з польської мови, які триватимуть приблизно 8 тижнів (2 зустрічі на тиждень, по 4 аудиторні години кожна). По закінченню занять слухачі отримають сертифікати про проходження навчання та набуті навички;
Курси проводяться в групах до 12 учасників, в стаціонарній та дистанційній системах (в залежності від побажань учасників), в час та в місцях, максимально адаптованих до потреб слухачів;
Набір учасників проекту здійснює Департамент культури, освіти та національної спадщини Маршалківського управління Люблінського воєводства, а навчання забезпечують зовнішні навчальні заклади;
Заявки можуть бути надіслані в електронному вигляді через активну онлайн-форму (бажаний варіант), доступну за посиланням: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx? та на сайті https://www.lubelskie.pl/lubelskie-pomaga-ukrainie-nauka-jezyka-polskiego/. Доступ до форми також можна отримати, відсканувавши смартфоном або планшетом QR-код, який міститься на плакаті/флаєрі та прикріплений до цього повідомлення.
Ви також можете звернутися особисто або поштою за адресою: Управління Маршалка Люблінського воєводства в Любліні, відділ культури, освіти та національної спадщини, вул. Артура Гроттгера, 4, 20-029 Люблін;
Детальна інформація, зокрема: правила прийому та участі, аплікаційна форма та плакат, що інформує про підтримку, розміщені на сайті Маршалківського управління у вкладці: https://www.lubelskie.pl/lubelskie-pomaga-ukrainie-nauka-jezyka-polskiego/ – всі документи доступні польською та українською мовами.

Додаткову інформацію щодо тренінгу можна отримати за телефонами: 81 47 81 210, 81 47 81 219 – польською та українською мовами.

Просимо ознайомитися з додатком:

Інформація про проект у вигляді плакату;
QR-код з доступом до активної форми заявки – можливість подати заявку онлайн;
Анкета у форматі pdf для роздрукування, заповнення та надсилання – для тих, хто бажає подати заявку у паперовій формі;
Правила прийому на роботу польською мовою;
Правила прийому на роботу українською мовою.