Informacje dla uchodźców z Ukrainy

Інформація для українських біженців

Informacja dla obywateli Ukrainy, którzy chcą wyjechać do Polski

Na granice Ukrainy i Polski przez całą dobę pracują osiem samochodowych punktów kontrolnych:

 1. Ustiług  Zosin
 2. Jagodzin  Dorohusk
 3. Uhrynów Dołhobyczów
 4. Rawa Ruska  Hrebenne
 5. Hruszew Budomierz
 6. Krakowiec  Korczowa
 7. Szeginie  Medyka
 8. Smolnice  Kroscienko

Również można przekroczyć granice pociągiem z stancji Mościska i z dworca kolejowego we Lwowie.

Інформація для громадян, які планують поїздку до Польщі

На кордоні України з Республікою Польща цілодобово функціонують 8 автомобільних пунктів пропуску:

 1. Устилуг – Зосін
 2. Ягодин – Доругуськ
 3. Угринів – Долгобичив
 4. Рава-Руська – Хребенне
 5. Грушів – Будомеж
 6. Краківець – Корчова
 7. Шегині – Медика
 8. Смільниця – Кросьценко

Пропуск громадян також здійснюється потягами зі станції “Мостиська” та залізничного вокзалу міста Львів.

Dokumenty potrzebne do przekroczenia granicy:
 1. Paszport biometryczny;
 2. Paszport zwykły (tylko dla osób opuszczających terytorium Ukrainy, gdzie trwają działania wojenne);
 3. Wiza (obywatel Schengen lub polski) lub inny ważny dokument zezwalający na wjazd i pobyt w Polsce (na przykład karta pobytu). Wyłącznie posiadacze paszportów biometrycznych są zwolnieni z obowiązku wizowego;
 4. Zgoda komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

Przy przekraczaniu granicy samochodem dodatkowo jest wymagane:

 1. prawo jazdy;
 2. dokument potwierdzający rejestrację pojazdu;
 3. ubezpieczenie pojazdu.
Czy można wyjechać do Polski z nieważnym paszportem zagranicznym?

Nie. Nieważny paszport nie daje obywatelom Ukrainy prawa do wyjazdu za granicę.

Документи, необхідні для перетину кордону:
 1. Біометричний паспорт;
 2. Звичайний закордонний паспорт (тільки для виїзду з території України, де ведуться бойові дії);
 3.  Віза (шенгенська або польська) або інший дійсний документ, що дозволяє в’їзд і перебування в Польщі (наприклад, карта побуту). Лише власники біометричних паспортів звільнені від візової вимоги;
 4.  Згода начальника Прикордонної служби, що надається при перетині кордону.

 

При перетині кордону на автомобілі додатково необхідно:

 1. водійські права;
 2. документ, що підтверджує реєстрацію транспортного засобу;
 3. страхування автомобіля.
Чи можливо виїхати за кордон за закордонним паспортом, що недійсний?

Недійсний паспорт громадянина України для виїзду за кордон не дає право громадянам України виїжджати за кордон.

Czy można wyjechać z Polski, a potem wrócić?

Ukraińcy, którzy wjechali do Polski po 24 lutego 2022 roku, mogą mieszkać w Polsce przez 18 miesięcy i wyjechać z Polski  maksymalnie na 30 dni w dowolnym czasie. Może to być wyjazd lub wyjazdy jak na Ukrainę, tak i do innych krajów.

Ponowny wjazd do Polski bez paszportu międzynarodowego (biometrycznego lub zwykłego) jest zabroniony.

Чи можна українцям виїхати з Польщі і потім повернутися?

Українці, які в’їхали в Польщу після 24 лютого 2022 року, можуть жити в Польщі 18 місяців і виїзжать з Польщі на термін до 30 днів у будь-який момент. Це може бути поїздка чи поїздки як в Україну так і до інших країн.

Повторний в’їзд до Польщі без закордонного паспорта (біометричного чи звичайного) заборонено.

Czy Ukraińcy, którzy otrzymali w Polsce status pomocy tymczasowej, mogą swobodnie podróżować po UE?

Od 23 lutego 2022 roku Ukraińcy mogą swobodnie podróżować do krajów UE, pobierając mobilny dodatek Diia.pl.

Dokument Diia.pl dostępny jest przez aplikację mobilną mObywatel, którą można zainstalować na telefonach komórkowych z systemem Android i iOS.

Więcej informacji o Diia.pl / Diia.pl
 
Jak dodać Diia.pl do swojego smartfonu https://www.gov.pl/…/mobywate…/jak-dodac-dokument-diiapl
"Diia" dla przekroczenia granicy polsko-ukraińskiej

Obywatele Ukrainy, którzy zarejestrowali swój status na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie uzyskują prawa do przekroczenia granicy wyłącznie poprzez uzyskanie numeru PESEL. Do przekroczenia granicy potrzebne będzie okazanie paszportu oraz dokumentu elektronicznego w aplikacji mobilnej „diia.pl”. 

PESEL bez dokumentu elektronicznego w aplikacji mobilnej „diia.pl” nie uprawnia obywateli Ukrainy do ponownego wjazdu do Polski lub podróży na tej podstawie do innych państw strefy Schengen.

Чи можуть українці, які набули статусу тимчасової допомоги в Польщі, вільно подорожувати країнами ЄС?

З 23 липня 2022 року українці можуть вільно подорожувати країнами ЄС, завантаживши мобільний додаток Diia.pl.

Документ Diia.pl доступний через мобільний додаток mObywat, який можна встановити на смартфон  Android та iOS.

Більше про Дія пл / Diia.pl
 
Як додати Дія пл /Diia.pl у свій смартфон https://www.gov.pl/…/mobywate…/jak-dodac-dokument-diiapl
"Diia" для перетину польсько - українського кордону

Громадяни України, що зареєстрували своє перебування на території Республіки Польща не набувають права перетину кордону виключно на підставі отримання номера PESEL. Для перетину кордону необхідно буде пред’явити паспорт та електронний документ, що діє, в мобільному додатку „diia.pl”. 

Таким чином, свідоцтво про присвоєння номера PESEL без електронного документа в мобільному додатку „diia.pl” не дає права громадянам України повторно в’їжджати на територію Польщі або виїжджати на цій підставі в інші країни Шенгенської зони. 

Emerytury dla osób, które wyjechały z Ukrainy
Jeśli osoba przed wojną otrzymywała emeryturę na  poczcie w Ukrainie, teraz ona musi zmienić format otrzymywania emerytury. Wszystko można zrobić online na oficjalnej stronie. Trzeba załogować się na stronie https://portal.pfu.gov.ua, wybrać rozdział „zwiana wypłat emerytury” i dodać tam konto karty ukraińskiego banku. Jeżeli u tej osoby nie ma karty, to można teraz założyć online kartę na stronie https://privatbank.ua -Digital karta. Za pomocą tej karty można  płacić online, brać gotówkę z bankomatów w Polsce gdzie jest opcja NFC ta ona jest aktualna dla otrzymywania emerytury.
Пенсії для осіб, які залишили Україну

Якщо людина до війни отримувала пенсію поштою в Україні, то тепер їй необхідно змінити формат отримання пенсії. Все можна зробити онлайн на офіційному сайті. Необхідно зайти на сайт https://portal.pfu.gov.ua, обрати розділ „пенсійні виплати” та додати туди картковий рахунок українського банку. Якщо у Вас немає карти, то тепер можна завести онлайн карту на сайті https://privatbank.ua – Digital card. За допомогою цієї картки ви можете платити онлайн, знімати готівку у банкоматах у Польщі, де є опція NFC, і вона дійсна для отримання пенсії.

Gdzie można znaleźć pomoc dla Ukraińców w Polsce?

Kilka źródeł o pomocy dla Ukraińców w Polsce:

Де знайти допомогу для українців у Польщі?

Ось кілька ресурсів про допомогу українцям у Польщі:

Pomoc finansowa z UNHCR dla Ukrainy
Фінансова допомога від УВКБ ООН для України
Bezpłatne wycieczki dla dzieci

Bezpłatne wycieczki dla dzieci w wieku 7-15 lat na zakończenie wakacji:
1. 22 sierpnia (poniedziałek), Magiczne Ogrody i Kazimierz Dolny Wyjazd o 8.10 z Lublina, powrót około 19.00 Zapewnione II śniadanie, obiad i kolacja, bilety wstępu, ubezpieczenie.

Zbiórka: 8.00 Plac Zamkowy w Lublinie.
2. 25 sierpnia (czwartek), Zamość i zoo w Zamościu Wyjazd o 8.10 z Lublina, powrót około 19.00 Zapewnione II śniadanie, obiad i kolacja, bilety wstępu, ubezpieczenie. Zbiórka: 8.00 Plac Zamkowy w Lublinie.
Zgłoszenia e-mailowo (adres: ewelina.pyzik@kreadukacja.org) do 19 sierpnia.

Безкоштовні екскурсії для дітей

На закінчення літніх канікул в рамах проекту,пропонуємо взяти участь у безкоштовних екскурсіях для дітей віком від 7-15 років.
1. 22 серпня (понеділок) Magiczne Ogrody i Kazimierz Dolny Збираємося: 8:00 год.
Plac Zamkowy в Любліні (Площа під Замком в Любліні)
Виїзд: 8:10 год. з Любліна, Повернення: біля 19:00 вечора. Ми забезпечуємо дітей другим сніданком, обідом та вечерею, вхідними квитками та страхуванням.

2. 25 серпня (четвер) Zamość i Zoo w Zamośćiu
Збираємось: 8:00 год. Plac Zamkowy в Любліні (Площа під Замком в Любліні)
Виїзд: 8:10 год. з Любліна, Повернення: біля 19:00 вечора

Записи відбуваються тут: ewelina.pyzik@kreadukacja.org

„Pomoc Polakom z Ukrainy"

Informacja dla osób z Ukrainy, które przybyły do Polski po 24 lutego i przebywają w Państwa otoczeniu, o możliwości skorzystania z wsparcia w ramach projektu „Pomoc Polakom z Ukrainy”.

Projekt „Pomoc Polakom z Ukrainy” finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022 jest skierowany do Polaków, posiadaczy Karty Polaka i członków ich najbliższej rodziny z Ukrainy, którzy znaleźli się Polsce od dnia 24.02.2022 r. z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy.

Z pomocy mogą skorzystać:

– Posiadacze KARTY POLAKA oraz członkowie ich najbliższej rodziny obejmującej współmałżonka, wstępnych i zstępnych

– Osoby, które posiadały KARTĘ POLAKA, natomiast utraciła ona ważność z powodu uzyskania zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP lub polskiego obywatelstwa, a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz zstępni (dzieci, wnukowie)

– Obywatele polscy posiadający stałe miejsce zamieszkania na Ukrainie (zameldowanie), a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie oraz zstępni (dzieci, wnukowie)

– Osoby posiadające decyzje o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia, a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz zstępni (dzieci, wnukowie)

Warunkiem łącznym we wszystkich wymienionych przypadkach dla każdego beneficjenta z osobna jest fakt przybycia na terytorium Rzeczypospolitej z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy od 24.02.2022 roku.

Oferujemy:

– przekazanie zapomóg finansowych(1 505 zł dla osoby dorosłej, 752,5 zł dla osoby niepełnoletniej)

– organizację bezpłatnego kursu języka polskiegodla osób dorosłych

– dofinansowanie działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych(kursy doszkalające, kursy zawodowe itp.)

– dofinansowanie pomocy specjalistów:psychologów, tłumaczy przysięgłych, prawników, lekarzy itp.

– wsparcie konsultacyjno-adaptacyjne

Ze wszystkich form pomocy (zapomoga, pomoc specjalistów, kurs języka polskiego itd.) w ramach projektu „Pomoc Polakom z Ukrainy” skorzystać można jednorazowo za pośrednictwem jednej z trzech organizacji: Fundacji Wolność i Demokracja, Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Projekt jest współorganizowany przez trzy organizacje pozarządowe

Fundację Wolność i Demokracja

Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

W razie dodatkowych pytań – służymy pomocą: +48889426452, e-mail: e.pietrzak@swp.org.pl

"Допомога полякам з України"

Інформація для мешканців України, які прибули до Польщі після 24 лютого та проживають у Панства, про можливість скористатися підтримкою в рамках проекту „Допомога полякам з України”.

Проект „Допомога полякам з України”, що фінансується за кошти Канцелярії прем’єр-міністра в рамках громадського завдання про допомогу полякам та полякам за кордоном 2022 року, призначений для поляків, власників Карти поляка та їхніх найближчих родичів з України, які опинились у Польщі станом на 24.02.2022 року через воєнні дії в Україні.

Можуть скористатися допомогою:

– Власники Карти Поляка та члени їхньої найближчої родини: чоловік/дружина, нащадки та нащадки нащадків.

– Власники Карти поляка, термін дії якої закінчився у зв’язку з отриманням дозволу на постійне проживання на території Республіки Польща або польського громадянства, а також члени їх найближчої сім’ї: чоловік/дружина, батьки, бабусі, дідусі та діти, онуки, родичі.

– Громадяни Польщі, які постійно проживають в Україні (зареєстроване місце проживання), а також члени їх найближчої сім’ї: чоловік/дружина, батьки, бабусі, дідусі та діти, онуки, родичі.

– Особи, які мають рішення про отримання репатріаційної візи або рішення про підтвердження польського походження, а також члени їх найближчої сім’ї: чоловік/дружина, батьки, бабусі, дідусі та діти, онуки, родичі.

Сукупною умовою у всіх вищезгаданих випадках для кожного окремого бенефіціара є факт прибуття на територію Республіки у зв’язку з бойовими діями, що ведуть на території України з 24.02.2022 року.

Ми пропонуємо:

–  надання фінансової підтримки (1505 злотих для дорослого, 752,5 злотих для неповнолітнього)

– організація безкоштовного курсу польської мови для дорослих

– співфінансування заходів, пов’язаних із підвищенням професійної кваліфікації (курси підвищення кваліфікації, професійні курси тощо)

– співфінансування допомоги фахівців: психологів, перекладачів, юристів, лікарів тощо.

– консультаційна та адаптаційна підтримка

Всі види допомоги (допомога, допомога спеціаліста, курси польської мови тощо) в рамках проекту „Допомога полякам з України” можна використовувати один раз через одну з трьох організацій: Фонд „Свобода і демократія”, Фонд „Допомога полякам на Сході”„Асоціація „Польська громада”.

Проект спільно організований трьома неурядовими організаціями

„Свобода і демократія”

Фонд „Допомога полякам на Сході”

„Асоціація „Польська громада”

Якщо у вас виникнуть додаткові питання – ми допоможемо: +48889426452, e-mail: e.pietrzak@swp.org.pl

Anonimowy kwestionariusz dla osób, które przyjechały do Polski z Ukrainy po 23.02.2022

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wraz z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej @European Union Agency for Fundamental Rights prowadzi badanie wśród uchodźców z Ukrainy na temat ich doświadczeń w państwie przyjmującym.

Ankieta online dostępna jest na stronie: https://bit.ly/ukrainesurvey

Udzielone odpowiedzi pomogą nam w zrozumieniu rzeczywistych doświadczeń w różnych obszarach życia. Jeśli znasz osoby, które musiały opuścić Ukrainę po 24 lutego 2022 r. przekaż im link do ankiety

Pomóż nam lepiej pomagać. Razem możemy więcej.

Анонімна анкета для осіб, які приїхали до Польщі з України після 23.02.2022

Гельсінський фонд з прав людини та Агентство Європейського Союзу з фундаментальних прав людини проводять опитування біженців з України про їхній досвід перебування в приймаючій країні.


Онлайн-анкета доступна за посиланням: https://bit.ly/ukrainesurvey

Ваші відповіді допоможуть нам зрозуміти реальну ситуацію біженців у різних сферах життя. Якщо Ви знаєте людей, яким довелося виїхати з України після 23 лютого 2022 року, поділіться з ними посиланням на це опитування.

Pomóż nam lepiej pomagać. Razem możemy więcej.