Lipcowe spotkanie w Ogrodzie Społecznym

W pierwszą niedzielę lipca odbył się kolejny dzień otwarty w Ogrodzie Społecznym. Przybyłe do nas rodziny pochodzące z Ukrainy, mieszkające obecnie w Chełmie i Lublinie, wizytę rozpoczęły w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. W Bratniku zaś czekały na nie takie atrakcje jak kuglarstwo, muzyka, zabawy z chustą Klanzy, tworzenie zapachowych świec. W programie znalazło się także przedstawienie teatralne, przygotował je Kacper Kubiec z Teatru im. Ch. H. Andersena w Lublinie. Niespodzianką były warsztaty poprowadzone przez Jasminę i Radimę z Dziewczyńskiej Grupy Bębniarskiej.

Spotkanie, zwiedzanie, transport i uprawa są możliwe dzięki pomocy UNHCR, the UN Refugee Agency oraz Fondation de France. Ogród Społeczny został założony dzięki wsparciu Urgent Action Fund, Fundacji im. Stefana Batorego, Funduszu Feministycznego oraz Choose Love.