Ewa Kozdraj na seminarium migracyjnym

22 czerwca 2023 roku, na zaproszenie Fundacji im. Stefana Batorego, Ewa Kozdraj wzięła udział w seminarium poświęconym społecznym propozycjom w zakresie polityk migracyjnych i integracyjnych dla Polski. Wydarzenie było okazją do dyskusji i wymiany poglądów oraz podzielenia się swoimi doświadczeniami w zakresie udzielanego wsparcia integracyjnego. Dziękujemy za zaproszenie.