Europa bez granic

Projekt prowadzony był na terenie gminy Kamionka w maju i czerwcu 2003 roku. Jego koordynatorką była Ewa Kozdraj. Był to projekt realizowany w ramach programu Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej “Teraz Integracja”. Wkład własny do projektu (20% ogólnej kwoty udało nam się pozyskać od lokalnych firm).

Naszymi sponsorami (poza głównym darczyńcą UKIE), zostali:

  1. Bank Spółdzielczy w Lubartowie
  2. PPH KOLSTAR – Piekarnia ze Starościna
  3. MLEXER- Wytwórnia Makaronów z Lubartowa
  4. MEBEX- Fabryka Mebli z Niedrzwicy Dużej
  5. MATERNE POLSKA z Wąwolnicy
  6. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne z Lublina

Po zgromadzeniu wkładu własnego, rozpoczęła się intensywna praca organizacyjna.

Nawiązaliśmy kontakt z Urzędem Gminy Kamionka, Powiatem Lubartowskim, Urzędem Miasta Lubartów, Dyrekcją Muzeum Zamoyskich w Kozłówce oraz Dyrekcją Zespołu Szkół w Kamionce. Informacje o prowadzonym przez nas projekcie ukazywały się regularnie w Telewizji Lublin w programie Jarosława Pustuły oraz w lubelskiej gazecie “Dziennik Wschodni” autorstwa pani Ewy Dziadosz.

Przez cały maj młodzież chcąca wziąć udział w Konkursie Wiedzy Unii Europejskiej w Zespole Szkół w Kamionce poszerzała swoją wiedzę w bibliotece szkolnej oraz podczas konsultacji i na wykładach prowadzonych przez nauczyciela języka angielskiego pana Bartosza Świderka. Zainteresowanie było ogromne. Zgłosiło się prawie 100 osób. Do samego konkursu przystąpiło 41 uczniów. Dużą motywacją były na pewno nagrody, ale i też fakt, że w wiejskiej szkole tego typu konkursy się raczej nie zdarzają. Nauczyciel wykazał się wielkim zaangażowaniem. Sam konkurs był świetnie przygotowany. Bardzo wzruszające było rozdanie nagród.

Wszystkie punkty programu odbywające się w szkole cieszyły się prawdziwym zainteresowaniem. W wykładach dotyczących programów młodzieżowych wzięła nadprogramowo duża ilość uczniów gimnazjum. Miarą pozwalającą ocenić stopień zainteresowania uczniów proponowanymi przez Unię Europejską programami, była ilość uczniów biorących czynny udział w warsztatach podczas wykładów oraz ilość uczniów, którzy po zakończeniu podeszli do prowadzącej Moniki Podsiadło, prosząc o współpracę i pomoc. We wrześniu 2003 roku rozpoczął się w tej szkole pierwszy etap wymiany młodzieżowej w programie “Młodzież”, pomiędzy uczniami naszej szkoły, a uczniami szkoły rolniczej z Bretanii. Była to okazja do praktycznego zapoznania się z programami młodzieżowymi.

Ideą propagowaną przez nasze stowarzyszenie jest ekologiczny model życia, promowanie alternatywnych technologii “zielonej ekonomii” oraz idei ekowiosek. Od 1998 roku jesteśmy członkami zarejestrowanej w Brukseli , międzynarodowej organizacji GEN (Global Ecovillage Network), a konkretnie GEN- Europa. Jedna z naszych koleżanek została w zeszłym roku członkinią zarządu tej organizacji. Poprowadziła w ramach naszego projektu dwa warsztaty w Zespole Szkół w Kamionce dotyczące szeroko pojętej idei ekowiosek, integracji pomiędzy krajami Europy. Zainteresowanie było duże, jeden z warsztatów był otwarty, mogli go obserwować też rodzice uczniów.

Konkurs plastyczny dotyczący tematyki europejskiej też cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów klas szkoły podstawowej. Trzeba było wręcz dokonać wstępnej selekcji zgłoszeń, bo był przewidziany tylko dla 30 osób. Prowadzący- artysta plastyk Andrzej Młynarczyk opowiadał o swoich licznych podróżach po Europie i swoimi powieściami starał się zainspirować dzieci. Dzieci przejawiały ogromny zapał twórczy. Prace zostały wykonane różnymi technikami. Do oceny prac zostali zaproszeni nauczyciele plastyki ze szkoły w Kamionce. Następnego dnia prace zostały wywieszone w szkole.

31 maja 2003 roku odbyło się uroczyste rozdanie nagród w szkole podczas obchodów Dnia Dziecka. Obecni byli przedstawiciele władz lokalnych, były łzy wzruszenia u dzieci i ciepłe podziękowania od nauczycieli.

Najbardziej znaczącym elementem programu była debata wokół wejścia Polski do Unii. Udało nam się zaprosić znamienitych gości. Dzięki wsparciu Dyrektora Muzeum Zamoyskich pana Kornackiego skorzystaliśmy z przepięknych pomieszczeń Sali Teatralnej. Był wystawny obiad dla gości oraz przepyszne domowe wypieki mistrzyni cukiernictwa z okolicy Pani Szymankowej. Dyskusja była żywa, gorąca i naprawdę pouczająca. Wszyscy uczestnicy debaty byli pod wrażeniem gości i całej oprawy. Oprócz przedstawicieli władz lokalnych był też zastępca burmistrza Lubartowa oraz przedstawiciele młodzieżówek partii politycznych i inni lokalni aktywiści.

Seminarium dla rolników świetnie i sprawnie poprowadzone przez J. Bojarskiego utwierdziło nas w przekonaniu, że grupą do której najtrudniej trafią są właśnie rolnicy. Są nieufni wobec zmiany. Tym bardziej cieszyła nas obecność 12 rolników ( poprzednie spotkanie zgromadziło 3 osoby). Dyskusja była ożywiona, szczególnie, że ci rolnicy, którzy pojawili się na seminarium byli ludźmi ciekawymi czekających ich przemian. Przeważającą grupę stanowili ludzie młodzi. Niestety zawiedzeni byli, że jeszcze tak niewiele wiadomo konkretnego na temat programów europejskich. Chcielibyśmy móc przyczynić się w przyszłości do ułatwiania korzystania przez rolników z tych programów, poprzez utworzenie punktu doradztwa.

Nasze stowarzyszenie jest bardzo zadowolone z realizacji projektu “Europa bez granic”. Wiemy, że odbiór społeczności lokalnej jest także pozytywny. Jako jedyni w gminie napisaliśmy wniosek do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, poza naszymi działaniami w gminie Kamionka nie działo się nic.