Wykład #5 – dr Jakub Olchowski „Sytuacja w Ukrainie”

[PL] Prezentujemy piąty już wykład powstały w ramach projektu „Akcja Integracja”. Naszym gościem jest dr Jakub Olchowski, który wygłosił wykład na temat sytuacji w Ukrainie. Dr Jakub Olchowski – absolwent Wydziału Politologii UMCS, w 2008 roku obronił rozprawę doktorską. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Bezpieczeństwa Międzynarodowego na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. […]