Próba otwarta dziewczyńskiego zespołu bębniarskiego

15 kwietnia 2023 roku w Łukowskim Ośrodku Kultury odbyła się próba otwarta dziewczyńskiego zespołu bębniarskiego. Grupa dziewcząt mieszkających zarówno w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie, jak i poza ośrodkiem, spotyka się już kilka lat. Obecnie pracuje pod opieką Tomasza Kozdraja, w organizacji zajęć pomaga Zalina Tavgereeva. Próba otwarta w Łukowskim Ośrodku Kultury jest jednym z […]