Konferencja online w ramach projektu DiA

14 grudnia 2020 r. wzięłyśmy udział w międzynarodowej konferencji „Forum for Peacebuilder” w Kijowie (oczywiście online), w ramach projektu „Dialogue in Adult Education – DiA”. O doświadczeniach w budowaniu pokoju, rozwiązywaniu konfliktów zbrojnych mówili na niej ukraińscy dziennikarze. Z naszej strony prezentację przygotował Jan Cudak. Konferencja była zorganizowana przez partnerską organizację z Ukrainy Українська мережа […]