Przeciwdziałanie mowie nienawiści i dysktryminacji w lubelskich szkołach – publikacje i materiały

Na stronie znaleźć można linki do publikacji, artykułów i materiałów edukacyjnych, które mogą być przydatne do prowadzenia zajęć z tematyki przeciwdziałania mowie nienawiści i dyskryminacji. Zapraszamy do lektury i zachęcamy do zapoznania się z inicjatywami i organizacjami działającymi w tym obszarze. 

[Proponujemy publikacje i artykuły dostępne online. Te publikacje, które zawierają w sobie materiały edukacyjne/scenariusze zajęć oznaczone są symbolem – ME] 

 

Zakładki. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowieka, Autorzy/autorki i redaktorzy/redaktorki: Ellie Keen, Mara Georgescu, Rui Gomes, tłumaczenie polskie Bookmars A manual for combating hate speech online through human rights education, Warszawa 2015, [ME]

 

Michał Bilewicz, Marta Marchlewska, Wiktor Soral, Mikołaj Winiewski, Mowa nienawiści. Raport z badań sondażowych, Warszawa 2014,

 

Mikołaj Winiewski, Karolina Hansen, Michał Bilewicz, Wiktor Soral, Aleksandra Świderska, Dominika Bulska, Mowa nienawiści, mowa pogardy. Raport z badania przemocy werbalnej wobec grup mniejszościowych,  Warszawa 2017,

 

Joanna Włodarczyk, Mowa nienawiści w internecie w doświadczeniach polskiej młodzieży, “Dziecko krzywdzone. Teoria, badania i praktyka”, Vol. 13, No 2 (2014),

 

Malina Baranowska-Janusz, Julia Godorowska, Elżbieta Krawczyk, Rozmawiajmy o uchodźcach. Punkty widzenia. Klub dobrej rozmowy, Warszawa 2017, [ME]

 

Anna Bakuła, Mateusz Drozd, Joanna Michnicka, Anna Mikucka, Monika Mucha, Magda Utracka, Natalia Wiszniewska, Poradnik dla trenera i nauczyciela. Jak uczyć o tolerancji?, Zeszyt 5, 2011/2012, Warszawa 2013,

 

Marta Gontarska, Elżbieta Kielak, Anna Huminiak, Anna Kucińska, Magda Qandil, Jak mówić o większości świata? Jak rzetelnie informować o krajach globalnego Południa?, Warszawa 2015, [ME]

 

Antydyskryminacja. Pakiet edukacyjny, Redakcja: Izabela Podsiadło-Dacewicz, Warszawa 2005, [ME]

 

Piotr Skrzypczak, Razem mamy siłę: Stop dyskryminacji. Materiały do pracy z grupą, Warszawa 2015, [ME]

 

Jacek Pyżalski, Aldona Zdrodowska, Łukasz Tomczyk, Katarzyna Abramczuk, Polskie badanie EU Kids Online 2018. Najważniejsze wyniki i wnioski, Poznań 2019,

 

Patricia Brander, Rui Gomes, Elie Keen, Marie-Laure Lemineur, Barbara Oliviera, Jana Ondrackova, Alessio Surnian, Olena Suslowa, Kompas. Edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą, tłumaczenie polskie – Compass. A manual of human rights education with young people, Warszawa 2005, [ME]

 

Edukacja antydyskryminacyjna. Podręcznik trenerski, Redakcja: Maja Branka, Dominika Cieślikowska, Kraków 2010, [ME]

 

Czytanki o edukacji. Dyskryminacja, Redalcja: Dorota Obidniak, Warszawa 2011,

 

Adam Bulandra, Jakub Kościółek, Przeciwdziałanie mowie nienawiści. Podręcznik dla środowiska politycznego, Kraków 2016, [ME]

 

Dominika Cieślikowska, Martyna Markiewicz, Małgorzata Winiarek-Kołucka, Drama w edukacji o uchodźcach i uchodźczyniach. Scenariusze zajęć do pracy w szkołach, Warszawa 2016, [ME]

 

Miles Gualdi, Matteo Martelli, Wolfgang Wilhelm, Robert Biedroń, Schoolmates. Znęcanie się w szkołach. Przewodnik dla młodzieży jak przeciwdziałać znęcaniu, Warszawa 2008, [zachęcamy także do lektury Przewodnika dla nauczycieli]

 

Arne Gillert, Mohamed Haji-Kella, Maria de Jesus Cascão Guedes, Alexandra Raykova, Claudia Schachinger, Mark Taylor, Uczenie się międzykulturowe. Pakiet szkoleniowy, Warszawa 2002, [ME]

 

Lekcja Równości: Jak prowadzić działania antydyskryminacyjne w szkołach, Redakcja: Jan Świerszcz, Warszawa 2015, [ME]

 

Publikacje umieszczone na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji, [ME]

 

Publikacje Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, [ME]

 

Publikacje Fundacji na Rzecz Różnorodności Społecznej,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content